Søk:

Verktøylinje

Husdyrtreff 2015:

Elever fra Tomb best på sau

(05.06.15) Årets Husdyrtreffvinnere på sau ble Einar Høystad og Øystein I. Elgevasslien ved Tomb Videregående skole og landbruksstudier.

Einar Høystad t.v. og Øystein I. Elgevasslien i front. Bak f.v. er fjøsmester Asbjørn Røyneberg, husdyrlektor Per Håvar Moe Nevland og til høyre instruktør i fjøset Svein Olstad. (Foto: Berit Jakobsen)
Einar Høystad t.v. og Øystein I. Elgevasslien i front. Bak f.v. er fjøsmester Asbjørn Røyneberg, husdyrlektor Per Håvar Moe Nevland og til høyre instruktør i fjøset Svein Olstad. (Foto: Berit Jakobsen)

Einar kommer opprinnelig fra Ringebu i Oppland og Øystein kommer fra Folldal i Hedmark. Øystein går 2. året på Tomb og er en ekte saueentusiast. I tillegg er han en samfunnsengasjert elev som var utsending fra Folldal Bonde- og småbrukarlag på landsmøtet til Norsk Bonde- og småbrukarlag i vinter. Han er også styremedlem i lokallaget. Ikke verst av en 17-åring! Øystein kommer fra en sauegård i Folldal med NKS, spæl og lacaune. Sauene beiter i Rondane. Øystein gjorde det også svært bra på saueklippekurset som Tomb har arrangert.

Einar er en svært landbruksinteressert elev som går 2. året Landbruk på Tomb. Faren er spælsaubonde og Einar har nok fått saueinteressa si fra han. Mora har storfe, så Einar er godt kjent med både storfe og sau. Einar er helgeavløser på Tomb. Da steller han alene både robotfjøset og i sauehuset. Einar er en dyktig og selvstendig elev som har planer om å gå Vg3 Landbruk slik at han neste år kan kalle seg agronom.

Interessen for sau demonstrerte de gjennom en meget god besvarelse på årets Husdyrtreff-oppgave. Her skulle de analysere utskrifter fra Sauekontrollen fra en sauebonde på Jæren som nylig har bygd ut til 300 vinterfôra sau. De fikk også en del opplysninger om gården og drifta ellers.

Jærbonden fikk gode tips og råd om hvordan han kan redusere lammetapet sitt og øke tilveksten på lamma. Det er stor produksjon på knappe ressurser på gården. Einar og Øystein kommer derfor med gode tips og råd om hvordan ressursene på gården kan utnyttes enda bedre. Det stiller også spørsmål om det hadde vært en god investering å både kjøpe litt grovfôr og leie arbeidskraft for å bedre resultatene av drifta.

I årets Husdyrtreff-oppgave på sau skulle elevene også fortelle om Nortura sin rolle for å sikre et godt produsentmiljø og en god økonomi for jærbonden. Tombelevene viser også her solid kunnskap om samvirket sin rolle i prisfastsettelsen på sau og lam og fag/miljø-tilbudene Nortura har for sine medlemmer og sauebøndene generelt.

Husdyrtreff
Tine, Nortura, Norsvin og Geno ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet.
Husdyrtreff har vært arrangert i mange år. Det startet som et prøveprosjekt vinteren 1981-82 og har vært arrangert i alle år siden. 251 elever fra 14 landbruksskoler var med i årets konkurranse.

I år var det Mære landbruksskole, Sparbu i Nord-Trøndelag og Tomb videregående skole og landbruksstudier, Råde i Østfold som hadde årets landsvinnere på Husdyrtreff.

Vi gratulerer årets Husdyrtreffvinnere!

Pressekontakt:
Husdyrtreff: Finn Avdem, Nortura, tlf. 971 77 659 e-post finn.avdem@norura.no
Skole: Per Håvar Moe Nevland, tlf. 959 42 860 e-post: per@tomb.no