Søk:

Verktøylinje

Husdyrtreff 2015:

Elever fra Tomb best på storfe også i år

(05.06.15) VG2 gruppen fra Tomb med Even Ekeberg, Karina Orset og Hallvard Sollien ble årets landsvinnere på storfeoppgaven i 2015 fordi de leverte en ryddig, solid og reflektert besvarelse, med gode begrunnelser for sine valg/anbefalinger.

Even Ekeberg f.v. med bøtta, Hallvard Sollien, husdyrlektor Per Håvar Moe Nevland, Karina Orset og til høyre instruktør i fjøset Svein Olstad. (Foto: Berit Jakobsen)
Even Ekeberg f.v. med bøtta, Hallvard Sollien, husdyrlektor Per Håvar Moe Nevland, Karina Orset og til høyre instruktør i fjøset Svein Olstad. (Foto: Berit Jakobsen)

Årets husdyrtreffoppdrag på storfe bestod av fire oppgaver: Oppgave 1 (som er hoveddelen) gikk ut på å være rådgiver for en samdrift som driver med melk og har en kvote på 750 tonn. Her skulle elevene levere en rapport over hva samdriften gjør bra, hva de kan bli bedre på og begrunne tiltakene de foreslår. Dette på bakgrunn av gårdsopplysninger og årsresultat siste 3 årene for samdriften. I oppgave 2 skulle de være rådgivere for en bonde som vurderer å legge om til ammeku.  I oppgave 3 skulle de fortelle hvordan de ville sette opp en avlsplan i en besetning på 100 dyr og i oppgave 4 intervjue en bonde om samvirke.

Vinnerne
Karina er frå en gård i Torvikbukt i Gjemnes kommune på Nordmøre. Ho har planer om å overta hjemgården som driver med ammekuproduksjon på Hereford (økologisk).  Karina er en elev som er glad i både teoretiske og praktiske utfordringar, og har ei "ståpå"-vilje.
 
Even kommer frå Skoger i Drammen kommune. Melkeproduksjonen er samla i Skoger samdrift i nærheten, og produserer 800.000 kg melk i året. På hjemgården blir det dyrka jordbær og kålrot. Even er en engasjert og svært interessert odelsgutt som går på Tomb fordi han skal ta over hjemgården. Han går 2. året landbruk, og har planer om å ta agronomutdanninga til neste år.
 
Hallvard kommer fra Fåberg nord for Lillehammer. Her er han vokst opp på ein gård som driver med melkeproduksjon i et tradisjonelt båsfjøs med full oppfôring av alle oksekalver. Hallvard er en humørfylt elev som er svært interessert i storfeproduksjon. Hallvard er yngst av 4 søsken, og må derfor finne seg en gård med storfe – så odelsjenter: ta kontakt!

Husdyrtreff
Tine, Nortura, Norsvin og Geno ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet.
Husdyrtreff har vært arrangert i mange år. Det startet som et prøveprosjekt vinteren 1981-82 og har vært arrangert i alle år siden. 251 elever fra 14 landbruksskoler var med i årets konkurranse.

I år var det Mære landbruksskole, Sparbu i Nord-Trøndelag og Tomb videregående skole og landbruksstudier, Råde i Østfold som hadde årets landsvinnere på Husdyrtreff.

Vi gratulerer årets Husdyrtreffvinnere!

Pressekontakt:
Husdyrtreff: Eva Husaas, Geno, tlf. 472 63 693 e-post: Eva.husaas@geno.no
Skole: Per Håvar Moe Nevland, tlf. 959 42 860 e-post: per@tomb.no