Eli Berven årets rådgiver

(03.12.15) Norturarådgiver Eli Berven ble i går kveld kåret til årets Ingris-rådgiver for 2014. Vi gratulerer!

Norturarådgiver Eli Berven ble i går kveld kåret til årets Ingris-rådgiver for 2014. Vi gratulerer!Prisen deles ut hvert år i forbindelse med årsstatistikken for Ingris av Animalia og Norsvin.

Bakgrunn for prisen er å verdsette jobben rådgiver gjør med promotering av Ingris, rekruttering – og oppfølging av Ingrisbrukere. Dette med tanke på å bevisstgjøre bonden på nytteverdien av å registrere og få oversikt over sin egen produksjon, samt øke datagrunnlaget for statistikker beregnet ut fra Ingristall. Disse tallene danner grunnlaget for det videre avlsarbeidet på gris, prognoser for slakt og dokumentasjon av norsk svineproduksjon.  

Prisen for 2014 til Eli Berven for et sterkt engasjement ute hos bonden.

Hun er alltid positiv, blid, og en god støttespiller for bonden så vel som oss i Ingrisadministrasjon.