En norsk ku på Champs Elysees

(30.11.15) "En norsk ku på Champs-Élysées" - Nortura driver med mer enn mat. Les konsernsjef Arne Kristian Kolberg sin kronikk om mulighetene i bioøkonomien som sto på trykk i Nationen lørdag.

Lørdagens kronikk i NationenNoen av oss er allerede i gang med å skape den grønne økonomien. Nå må myndighetene se mulighetene og stille opp med de virkemidlene som trengs for å ta det neste steget.

Alle vet at norsk økonomi skal omstilles. Vi skal sakte, men sikkert fra en oljedrevet til en grønn økonomi. Debatten kan framstå som et fjernt fremtidsbilde. Men dette er ikke "2001-en romodysse".

Matindustrien er mer enn kjøtt, flesk og pølser. Vi har for lengst inntatt moteverdenen på Champs-Élysées i Paris. Miljøvennlige busser går på biodrivstoff fra vår biomasse. Kanskje skal vi også behandle kroniske lidelser.

I Norge har vi levd av matvareproduksjon i århundrer og vi skal fortsette med denne produksjonen i århundrene som kommer. Vårt perspektiv er nærmest evigvarende. Vårt mål er å utnytte alle ressursene.

Bioøkonomien åpner opp for nye muligheter der det som tidligere har vært et restråstoff med lav verdi-utnyttelse i dag kan ha et forretningspotensiale. Regjeringa arbeider med en strategi for bioøkonomi. Den landbaserte matindustrien sin rolle må tydeliggjøres i denne strategien. Bransjen ønsker å være med på dette løftet, men det betinger investeringer i nye prosesser, teknologi og kompetanse. Etter mange år med små marginer mangler vi i dag tilstrekkelig kapital. For oss er det viktigere med målrettete virkemidler enn lavere skatter og avgifter.

Et statlig investeringsselskap, som blant annet Norsk Landbrukssamvirke har tatt til ordet for, er en mulig modell for å realisere investeringer i bioøkonomien. Ser myndighetene potensialet kan matindustrien bli en viktig brikke i det grønne skiftet der vi kan gi Norge flere bein å stå på.

Langt fra alt blir mat
Av den biomassen vi årlig mottar brukes omkring 70 prosent til menneskemat. Over 30 prosent er plussprodukter som vi vil utnytte til å utvikle andre produkter. Mye går til dyrefór og noe mateksport til utlandet. Men verdikjeden stanser ikke der.

Norsk hud er fremst i verden. Nortura leverer hud og skinn til verdens fremste luksusmerker som Cartier, Prada, Hugo Boss og Ferragamo. Den norske kua har med andre ord for lengst inntatt Champs Élysées. Norsk ull er nå svanemerket, som eneste ull i verden og med de konkurransefortrinnene det gir.

Vi har hele tiden et mål om å utvide verdikjeden videre. Nå forsker vi på hvordan proteiner og fettstoff fra vår biomasse i fremtiden kan brukes til for eksempel kosmetikk, farmasi og næringstilskudd. Enzym kombinert med hydrolyse-teknologi gir et produkt med en høyere verdi.

Egg kan behandle kroniske sår
Kroniske sår er en betydelig helsebelastning. Man regner med at 4 prosent av verdens helseutgifter er knyttet til behandling av disse. Det finnes i dag tre typer produkter tilgjengelig på markedet, enkle produkter(gasbind), avanserte produkter (skum o.l.) og biologiske (hovedsakelig collagen-baserte produkter). Collagen-produkter har vist utmerkete resultater og er brukt i stort omfang i USA men mer sjeldent i de offentlige helsesystemer i Europa. Hovedgrunnen er at de er betydelig dyrere enn avanserte produkter og dermed øker behandlingskostnader betraktelig fordi et kronisk sår har en gjennomsnittlig behandlingstid på over et halvt år.

Hvert tredje egg som konsumeres i Europa knuses industrielt med en blanding av eggeskall membran og eggeskall som biprodukt. Eggeskallmembran har lignende egenskaper som collagen og forventes å være et veldig effektivt materiale til å stimulere sårheling til en betydelig lavere pris enn eksisterende produkter. Sammen med vår samarbeidspartner installerer vi nå en ny patentert prosess for separasjon av membran og eggeskall på Norturas anlegg på Revetal i Norge. Norge er med sitt strenge veterinærregime, som for eksempel utelukker salmonella, et ideelt sted for å bruke biomateriale som eggeskallmembran. Et datterselskap av vår samarbeidspartner utvikler nå en produktserie for behandling av kroniske sår.

Med dette som bakgrunn forventes slike produkter å ha potensialet til å bli den nye standard for behandling av kroniske sår og sår i fare for å bli kroniske. Dette er et eksempel som viser de fantastiske mulighetene i bioøkonomien. Det er ressursutnyttelse på sitt beste og bidrar til mer verdiskapning.

Vi er klare hvis myndighetene er
Vår ambisjon er å stå for en så bærekraftig produksjon av norsk mat som mulig. Grunnholdningen vår er at vi skal utnytte alle råvarene og redusere svinn til et absolutt minimum. Vi skal gjøre emballasjen mer miljøvennlig og redusere våre utslipp og energiforbruk.

Mulighetene som finnes i vår bransje er store. Vår oppfordring til regjeringen er klar: Matbransjen har over flere år vært preget av små marginer. Derfor er vi avhengig av at myndighetene ser potensialet i vår næring hvis vi skal realisere mange av disse målsettingene. Den nasjonale bioøkonomistrategien må inneholde mer enn fagre ord. Det må stilles midler til disposisjon for at matbransjen skal klare å gjøre nødvendige investeringer.
 

Konsernsjef i Nortura Arne Kristian Kolberg
Konsernsjef i Nortura, Arne Kristian Kolberg