Får du utbetalt riktig distriktstilskudd?

(23.10.15, oppdatert 20.11.15) Distriktstilskudd for melk og kjøtt har ulike satser avhengig av hvor du har produksjonen din. Du er ansvarlig for at forvaltningen har korrekt informasjon om hvor du har din produksjon.

Dette skrivet fra Landbruksdirektoratet som er lenket under, forteller deg hvordan du sjekker hvor produksjonen din er registrert, og informerer om konsekvenser dersom opplysningene ikke er riktige.

Distriktstilskudd blir utbetalt etter hvor driftssenteret til foretaket ditt ligger. Rett driftssenter er der driftsbygningen din er plassert. Har du husdyrproduksjon i flere driftsbygninger, er driftssenteret den bygningen som står for foretakets største andel av omsetningen på årsbasis.

» Informasjon til deg som er melkeprodusent eller leverer dyr til slakt