Gilde – "fra den norske bonden" gir resultater

(04.11.15) Etter at den nye merkevarestrategien og kommunikasjonskonseptet "fra den norske bonden" ble besluttet i februar 2015, begynner omleggingen å gi gode resultater.

Gilde - fra den norske bonden– Det er veldig gledelig å se at den nye merkevarestrategien fungerer som ønsket. Vi er på svært god vei når det gjelder å bygge merkevaren og holdningene til Gilde og den norske bonden, sier markedssjef for Gilde, Anita Fallan.

For å kunne måle effekten av den nye strategien, ble det i forkant av lanseringen gjort en markedsundersøkelse, såkalt nullpunktsanalyse. Denne undersøkelsen har blitt brukt som utgangspunkt for videre målinger.

Allerede etter den første kampanjen, med reklamefilmen "Takk for maten" i spissen, fikk man indikasjoner på at dette gikk veien.

De siste målingene, etter høstens påleggskampanje, viser svært gode resultater:

 • Klar fremgang på holdninger til norsk mat og særlig på utsagnet "jeg er glad i den norske bonden"
 • Klar fremgang og målsetningen for 2015 er nådd på flere posisjonsutsagn om Gilde, som f.eks.
  • Alle produkter fra Gilde er produsert i Norge med norsk kjøtt
  • Gilde inspirerer
  • Gilde er den norske bondens eget merke
  • Gilde er folkets merke
  • Gilde er skikkelig
  • Gilde er opptatt av kjøttråvarer av ypperste kvalitet