Kjemper for økte marginer

Årsmøte i Nortura 2015:

(17.04.15) Nortura fører en intens kamp for en mer rettmessig andel av verdiskapingen i matvarekjeden. Det var et hovedbudskap fra både styreleder Sveinung Svebestad og konsernsjef Arne Kristian Kolberg på årsmøtet i Nortura som foregikk på Lillestrøm tirsdag og onsdag. Kjedemakt, merkevarer, eggoverskudd og framtidas markedsregulering var sentrale temaer i debatten.

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg på talerstolen på Årsmøtet. I panelet f.v. organisasjonssjef Tor Olav Brandtzæg, styreleder Sveinung Svebestad og nestleder i styret Kari Redse Håskjold. Foto: Håvard Simonsen.
Konsernsjef Arne Kristian Kolberg på talerstolen på Årsmøtet. I panelet f.v. organisasjonssjef Tor Olav Brandtzæg, styreleder Sveinung Svebestad og nestleder i styret Kari Redse Håskjold. Foto: Håvard Simonsen.

Nedgangen i salget av Norturas mest lønnsomme produkter – merkevarene – fikk mye oppmerksomhet på årsmøtet.

Styreleder Sveinung Svebestad la selv an tonen i sitt innledningsforedrag.

– Når dagligvarehandelen har økonomisk rom for en enorm overetablering, mens store deler av kjøttbransjen ikke lenger er i stand til å fornye seg, da er det ganske tydelig hvem som har tapt marginkampen. Vi må derfor våge å utfordre sluttleddet. Det kan ikke være for mye forlangt at industrien som sitter med produksjonsutstyret, innovasjonsarbeidet og all råvare- og produksjonsrisiko, både må og skal ha høyere marginer enn de som selger varene. Dette må vi tørre å si og tørre å stå for, sa Svebestad.

EMV øker kraftig

De siste fem åra har dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV) økt fra 5 til 35 prosent av markedet, mens Gilde- og Prior-produktenes markedsandel har gått ned fra 42,9 til 37,8 prosent. Selv om konsernsjef Arne Kristian Kolberg kunne fortelle at merkevarene har hatt en liten oppgang til 38,8 prosent de 12 første ukene i 2015, uttrykte både han og mange av utsendingene stor bekymring over utviklingen.

Konserndirektør for økonomi, finans og IKT, Harald Ullevålsæter, understreket at man er godt fornøyd med fire prosent høyere salg og åtte prosent omsetningsvekst i 2014.

– Men vi vokser i hovedsak på lavmarginområdene, som industrisalg og Norfersk (produksjon for Norgesgruppen), og taper omsetning innenfor merkevarer der vi har høyest marginer, forklarte han.

Kolberg sa at Norfersk-samarbeidet med Norturas største kunde, Norgesgruppen, nå er mer balansert, men fortsatt er krevende. Han pekte imidlertid på at forholdet til COOP og kjedens oppkjøp av ICA vil være Norturas største utfordring i 2015. Mest gledelig i år er utviklingen hos Rema 1000, der Nortura tidligere har stått svakt.

– Vi har blitt presset hard i lang tid. Vi har lagt ned mange anlegg, redusert antall ansatte, men selv med 22 milliarder i omsetning makter vi ikke å betale mer til eierne enn vi strengt tatt må. De som presser oss bygger stadig, selv om vi har butikkarealer nok til dobbelte så mange som bor i Norge. Derfor gode årsmøte, må vi gi et kraftig signal om at nedgangen i marginene våre må stoppes og helst snus, sa Nils Henry Haugen fra Sandefjord tidlig i debatten. Og mange fulgte opp.

En av dem var Hans O. Erikstein fra Bø: – Hvordan kan samfunnet akseptere at enkeltmennesker tar ut store marginer mens vi få smuler, spurte han.

Bonde-forankring

I den nye merkevarestrategi blir Gilde og Prior tettere forankret mot bonden.

– Det er positivt å knytte tettere bånd mellom produkt, selskap og bonden. Bonden forbindes med ærlighet. Men ærlighet forplikter, også Nortura, sa Ole Næss fra Brandbu, som ville styrke rådgiverkorpset.

 

Må ha drift og midler til å bære store prosjekter

En rød tråd gjennom årsmøtedebatten var nødvendigheten av å skape resultater for å ha evne til å finansiere store prosjekter framover.

Styreleder Sveinung Svebestad brukte selv tid på dette i sin tale og i debatten.

– Resultatet er ikke bedre enn vi trenger, svarte han til de mange utsendingene som tok opp spørsmålet.

– Vi må også ha vilje og evne til å holde igjen resultatene til å utvikle selskapet framfor betaling til eierne. Vi må ta det i den rekkefølgen, føyde han til.

Medlemskapital

Svebestad viste til at 2016 er siste opptjeningsår for medlemskapitalkonto, før den begynner å rullere.

– Da vil ikke denne ordningen lenger være like god til å bygge ny kapital i selskapet. Styret ønsker å være i forkant av denne problemstillingen. Vi har derfor satt ned en gruppe som skal se på hvordan vi kan videreutvikle de egenkapitalinstrumentene vi allerede har og eventuelt utvikle nye. Gruppen er allerede i gang og vi tar sikte på at vi kan ha en organisasjonsmessig behandling ved møterunden neste år, forklarte han.

Kontrollkomiteen kritisk til Hærland

Nortura foretok store investeringer i 2014, med utbyggingen på Hærland og kjøpet av Prima som de dominerende. I sin rapport til årsmøtet viste Kontrollkomiteen til at den har hatt ekstra søkelys på utbyggingen av det nye kyllingslakteriet på Hærland.

«Kontrollkomiteen registrerer at utbyggingsprosjektet har hatt en betydelig kostnadsøkning i forhold til det som ble forelagt styret da vedtaket om utbygging ble gjort», heter det i rapporten. Samtidig viser komiteen til at en del av ekstrakostnadene skyldes forhold en ikke kunne forvente å ha full oversikt over og at prosjektet ble utvidet underveis.

«Men selv når det justeres for disse faktorene mener Kontrollkomiteen at kostnadsoverskridelsen er for høy, selv ved kompliserte utbyggingsprosjekter som dette. Samtidig registrerer Kontrollkomiteen at payback-tiden opprettholdes», skriver komiteen.

– Nortura står foran flere store utbygginger og det er avgjørende viktig at selskapet forbedrer kvaliteten på framtidige byggeprosjekter, sa Kontrollkomiteens leder Terje Rømmen da han la fram rapporten.

På direkte spørsmål fra Arne Elias Østerås fra Ilseng, orienterte Svebestad om at investeringen på Hærland opprinnelig hadde en ramme 418 millioner kroner og en resultateffekt (EBITDA) på 80 millioner, mens utbyggingen endte på 660 millioner med en resultateffekt på 102 millioner. Utbyggingen bærer sin egen økonomi, påpekte han.