Kjente og kjære grill-vinnere holder stand

Trofaste mot våre gode grillvaner

(Oslo, 25.06.15) Ifølge en ny meningsmåling er et flertall av nordmenn lite opptatt av eksperimentering og nye varianter på grillen. Og kjøttet – det skal helst være norsk.

Gode, gamle vaner er det som gjelder når nordmenn fyrer opp grillen. I en meningsmåling utført av Infact på oppdrag fra Nortura i mai i år, er under halvparten ivrige etter å prøve nye varianter og eksperimentere med grillmaten. Hele 3 av 5 er også klare på at de helst vil benytte norsk kjøtt når det grilles. Dette er interessante resultater for informasjonssjef Eskil Pedersen i Nortura.  

– Grilling er viktig for oss nordmenn, og da er det naturlig at det stilles høye krav til kjøttet som brukes. Meningsmålingen viser at vi helt ikke tar for mange sjanser, men velger det vi er trygge på og vet blir godt, sier Pedersen.  Han oppfatter det som et kvalitetsstempel for norsk matvareproduksjon at så mange foretrekker nettopp norsk kjøtt på grillen. 

– Det forteller oss at forbrukere flest her i landet forbinder norsk mat med kvalitet og trygghet, sier Eskil Pedersen, informasjonssjef i Nortura.

Han mener dette er spesielt hyggelig for Nortura, som mange ser på som "bondens selskap".  –Dette er en solid støtteerklæring fra markedet, ikke minst med tanke på at våre merker Gilde og Prior jo er kjent som "bondens merkevarer", mener Pedersen.  

– Varme tilhengere

Fagsjef Knut Weberg i Infact mener et interessant trekk ved denne målingen er at en uvanlig stor del av de spurte avgir maksimalt positive svar på spørsmålene om norsk mat og matproduksjon.  – Det viser at norsk mat har et meget solid grunnfjell av varme tilhengere i befolkningen, på tvers av kjønn, aldersgrupper og fylker, sier Weberg.

Opptatt av hvor maten kommer fra

En trend i matmarkedet de senere år har vært økt fokus på hvor det vi spiser kommer fra. Vi vil gjerne ha kunnskap om både opprinnelse og tilberedelsesmetoder, og det er blitt mer vanlig at produsenter merker maten med opplysninger om dette. En slik trend bekreftes i denne meningsmålingen, der mer enn 3 av 5 nordmenn i alle landets fylker sier nettopp at «Jeg er opptatt av hvor maten kommer fra og hvordan den er laget.»

Hele 4 av 5 mener også det er viktig at kjøttet kommer fra et landbruk der dyra har det bra. Dette er gledelige tall for Nortura.  

– Det er godt å se at så mange forbrukere har omtanke for dyras velferd, noe som er et svært viktig tema for alle oss som er involvert i norsk matvareproduksjon, sier Pedersen.

Tommel opp for norsk matproduksjon 

Et annet resultat som kommer frem, er at et flertall mener det er viktig at Norge produserer sin egen mat (mer enn 3 av 5 svarer dette).  – Norsk matvareproduksjon har sterke og gode tradisjoner, og det positivt at så mange vil ta vare på dette.  At vi kan ha en sterk og livskraftig norsk matproduksjon, har dessuten stor verdi i en verden der det blir stadig flere munner å mette, avslutter Eskil Pedersen i Nortura.

I denne undersøkelsen er nesten 3000 personer spurt, jevnt fordelt på begge kjønn og ulike aldersgrupper, og alle landets fylker er representert.
  
 

Faktaboks:

 • Meningsmåling om holdninger til mat, utført av Infact på oppdrag fra Nortura april 2015.
 • Skala 1-5, der 1 er helt uenig, og 5 er helt enig.
   
 • «Det er viktig at vi i Norge produserer maten vår selv.»
  Gjennomsnitt alle: 3,71
 • «Jeg er opptatt av hvor maten kommer fra og hvordan den er laget.»
  Gjennomsnitt alle: 3,69
 • «Jeg foretrekker norsk kjøtt når jeg griller om sommeren.»
  Gjennomsnitt alle: 3,45
 • «Maten jeg griller skal være norsk, produsert av norske bønder».
  Gjennomsnitt alle: 3,41
 • «Jeg eksperimenterer ofte med nye kjøttprodukter når jeg griller.»
  Gjennomsnitt alle:  2,80

 

For mer informasjon om undersøkelsen og om Nortura, ta gjerne kontakt med eskil.pedersen@nortura.no / tlf. 468 52 660

Eller pressevakttelefonen: 992 93 070