Søk:

Verktøylinje

Husdyrtreff 2015:

Mære-elever best på Husdyrtreff fjørfe

(05.06.15) Etter over 30 år med Husdyrtreff har Fjørfe dette året vært med som et oppgavealternativ for aller første gang. Oppgaven omfatter både fjørfekjøtt- og eggproduksjon.

Bak f.v. Hallvard Okkenhaug, Jakob Buran, foran f.v. Kristin Bjerkan, Ingvild Tronstad og Kathrine Hynne. (Foto: Hilde Følstad)
Bak f.v. Hallvard Okkenhaug, Jakob Buran, foran f.v. Kristin Bjerkan, Ingvild Tronstad og Kathrine Hynne. (Foto: Hilde Følstad)

Elevene fikk presentert data fra Eggkontroll og avregninger fra en eggprodusent, og skulle foreta en analyse samt foreslå forslag til forbedring av produksjonen. Videre var det fokusert på fordeler og ulemper ved ulike produksjonsformer innen eggproduksjon. Innen slaktekylling var fokuset på tråputer og strøkvalitet, samt Egenrevisjonen i KSL. Samvirkeelementet var også tilstede i oppgaven.

Elevene Kathrine Hynne, Kristin Bjerkan, Ingvild Tronstad, Hallvard Okkenhaug og Jakob Buran ved Mære Landbruksskole har valgt fjørfeoppgaven i årets Husdyrtreff. De har besvart utfordringene på en god måte. I arbeidet med oppgaven har de også søkt råd hos en eggprodusent i fylket. Å etablere slike kontakter er viktig i læringsarbeidet.

Husdyrtreff
Tine, Nortura, Norsvin og Geno ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet.
Husdyrtreff har vært arrangert i mange år. Det startet som et prøveprosjekt vinteren 1981-82 og har vært arrangert i alle år siden. 251 elever fra 14 landbruksskoler var med i årets konkurranse.

I år var det Mære landbruksskole, Sparbu i Nord-Trøndelag og Tomb videregående skole og landbruksstudier, Råde i Østfold som hadde årets landsvinnere på Husdyrtreff.

Vi gratulerer årets Husdyrtreffvinnere!

Pressekontakt:
Husdyrtreff: Sverre Rædergård, Nortura, tlf. 408 64 575 e-post: sverre.redergard@nortura.no
Skole: Steinar Viken, tlf. 450 66 440 e-post: steinar.viken@ntfk.no