Søk:

Verktøylinje

Husdyrtreff 2015:

Mære Landbruksskole best på gris i år

(05.06.15) I år var det John Martin Østborg, Nikolai Ødegård og Jørgen Ness som leverte den beste oppgaven på gris i årets husdyrtreff. De leverte en solid besvarelse der de har trukket fram de dårligste sidene ved drifta på oppgavebruket, og kommet med gode forslag til hva som det bør sette fokus på i besetningen.

F.v. Nikolai Ødegaard, Jørgen Ness og John Martin Østborg. (Foto: Hilde Følstad)
F.v. Nikolai Ødegaard, Jørgen Ness og John Martin Østborg. (Foto: Hilde Følstad)

Årets oppgave på svinehold besto av en gårdsbskrivelse med driftsopplegg, utskrifter fra Ingrisweb/årsstatistikk på et bruk. Ut i fra dette skulle elevene vurdere drifta og resultatene.  Deretter finne forbedringsområder og komme med forslag på aktuelle tiltak/rutiner, for å forbedre resultatene i produksjonen. Målet er å komme opp blant de beste i Ingris. Det var også en regneoppgave som gikk på hvor mye en kan spare i kroner og øre på å redusere fôrforbruket, og en samvirke relatert oppgave.

Gruppa har foreslått, begrunnet og vurdert mange tiltak som kan settes i verk i besetningen for å forbedre resultatene. De viser også at de har satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den. Samt ut fordringen i at samme aktør er mottager og markedsregulator.

Husdyrtreff
Tine, Nortura, Norsvin og Geno ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet.
Husdyrtreff har vært arrangert i mange år. Det startet som et prøveprosjekt vinteren 1981-82 og har vært arrangert i alle år siden. 251 elever fra 14 landbruksskoler var med i årets konkurranse.

I år var det Mære landbruksskole, Sparbu i Nord-Trøndelag og Tomb videregående skole og landbruksstudier, Råde i Østfold som hadde årets landsvinnere på Husdyrtreff.

Vi gratulerer årets Husdyrtreffvinnere!

Pressekontakt:
Husdyrtreff: Dyre Johan Haug, Norsvin, tlf. 977 51 725 e-post: dyre-johan.haug@norsvin.no
Skole: Steinar Viken, tlf. 450 66 440 e-post: steinar.viken@ntfk.no