Media om ab-resistens hos kylling

(03.06.15) NRK har i hele dag hatt sak om en undersøkelse gjort av Folkehelseinstituttet.

Saken til FHI ble publisert på deres nettsider 20. mai og sier at det i 6 av 257 tilfeller er gjort funn av ESBL hos mennesker med urinveisinfeksjon der bakteriene har nært slektskap til bakteriestammen hos kylling. Vi vet ikke om disse personene er smittet fra kylling, og i så fall om smitten har skjedd i Norge eller utlandet.

Tallet er uansett svært lavt, noe også mat- og helsemyndighetene understreker. De understreker også at kylling er trygt og spise, og minner om god kjøkkenhygiene og riktig varmebehandling når man håndterer rått kjøtt.

Nortura er glad for at myndighetene bidrar til forskning på disse sammenehengene, slik vi har etterlyst, og som vi også bidrar til. Vi er også glad for at sammenhengen ser ut til å være svært liten. Vi fortsetter uansett med de tiltakene og det fokuset vi har i hele verdikjeden og gleder oss over at tiltakene nytter. I hele 2014 og 2015 registrerte vi ingen forekomst av ESBL hos foreldredyra til kyllingen.

NRK Dagsrevyen skal ha en sak om dette i kveld, der konsernsjef Arne Kristian Kolberg deltar.

Sak fra FHI

Nettsak Animalia