Nortura Evanger videreføres

(08.07.15) Konklusjonen fra konsernsjefen er å beholde produksjonen ved Nortura Evanger.

Nortura startet i 2014 en utredning av hele sin fabrikkstruktur på rødt kjøtt for å unngå overkapasitet og bedre lønnsomheten i industrien. Som et ledd i dette har også produksjonen ved Nortura Evanger blitt vurdert med tanke på flytting til andre Nortura-anlegg.

Logo Eldhus Nortura Evanger produserer spekemat og pinnekjøtt under merkevaren Eldhus, samt Vossakorv for Gilde og har 14 medarbeidere. Utredningen er gjennomført i samarbeid med ledelse og tillitsvalgte.

Konsernledelsen har konkludert med at det vil ha liten økonomisk effekt å avvikle Nortura Evanger. Det vil også bli gjort tiltak for økt beredskap og flomsikring i samarbeid med NVE og Voss kommune, for å minimere konsekvens ved og fare for driftsstans.

– Nortura Evanger er også et viktig anlegg for oss knyttet til produksjon av spesialiteter og regionmat. Totalvurderingen er derfor at vi mener det er riktig å videreføre og fortsatt utvikle Nortura Evanger, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.