Nortura justerer organisering og konsernledelse

Pressemelding fra Nortura:

(22.10.15) Konsernsjef Arne Kristian Kolberg har besluttet å gjennomføre enkelte justeringer av organisering og konsernledelse i Nortura. Endringene skjer med virkning fra og med i dag, torsdag 22. oktober 2015.

Funksjonene i Verdikjedestyring (markedsleveranser, logistikk og driftsplanlegging) legges inn under forretningsområdene Dagligvaresalg og Produksjon. Verdikjedestyring opphører som egen forretningsenhet.

Markedsleveranser og logistikk legges inn under Dagligvaresalg. Området får samtidig tilført salgs- og lagerstyring fra dagens Partnerorganisasjon. Industrisalg flyttes fra Nortura Partner til Dagligvaresalg. Avdelingen bytter samtidig navn til Nortura Salg.

Driftsplanlegging blir overført fra dagens Verdikjedestyring til Nortura Produksjon. Videre blir området Produktutvikling og kvalitet flyttet fra Nortura Partner til Nortura Produksjon. Konserndirektør for området, Lisbeth Svendsen, vil overta styreplassen i Norfersk – en funksjon som tidligere har vært besatt av konserndirektøren for Verdikjedestyring.

Nortura Partner endrer navn til Nortura Vekst og Innovasjon, og vil få ansvaret for Proff, Innovasjon, FoU, samt Nye Salgskanaler og det nye satsningsområdet for matspesialiteter, Kjøttcompagniet.

Ved utgangen av 2014 vedtok styret i Nortura en vekststrategi for perioden 2015-2017. Utviklingen i konsernet og i markedet så langt i år gjør det nødvendig å foreta endringer i organisasjonen for å gjøre konsernet bedre i stand til å respondere på endringer i markedet og realisere vekstpotensialer.

– Markedet er i kraftig endring, og den nye konsernstrategien legger opp til lønnsom vekst i et marked med økt konkurranse og marginpress. Vi ligger ikke på målsettingen for inneværende år, og trenger tiltak for å sikre større kraft og skape større fart i vekstinitiativene, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Nortura rapporterte tidligere i oktober tall som viser en svakere inntektsutvikling enn målsatt. Inntektene vokste med 3,2 prosent i andre tertial og 2,2 samlet for de to første tertialene. Resultat før skatt viser et overskudd på 80 millioner kroner i andre tertial, og et underskudd på 35 millioner kroner hittil i år.

– Vi har tilfredsstillende kostnadsstyring, men inntektsutviklingen henger ikke sammen med målene i vekststrategien. Tiltakene som gjennomføres betyr en forenkling av organisasjonen og organisering som passer en ny etterspørselsstruktur fra våre kunder. Grepene setter både industrien og kundefronten i stand til å respondere raskere og bedre på endringer i markedet, sier Kolberg.

Konsernledelsen i Nortura vil etter dette bestå av følgende personer og områder:

  • Arne Kristian Kolberg, konsernsjef
  • Hans Thorn Wittussen, visekonsernsjef og konserndirektør for Nortura Råvare og Medlem
  • Egil Olsvik, konserndirektør Nortura Fjørfe og Egg
  • Mads Bendixby, konserndirektør Nortura HR og konsernutvikling, merkevare (fung)
  • Harald Ullevoldsæter, konserndirektør Nortura Økonomi, Finans og IKT
  • Kjell S. Rakkenes, konserndirektør Nortura Kommunikasjon og Trygg Mat
  • Lisbeth Svendsen, konserndirektør Nortura Produksjon
  • Torleif Bjella, konserndirektør Nortura Vekst og Innovasjon
  • Robert Bekkhus, konserndirektør Nortura Salg


Kontaktperson, Konserndirektør Kjell S. Rakkenes, mobil 905 52 956