Nortura kretsmøte i Jarlsberg

(04.03.15) Mandag 2. mars var det kretsmøte for Jarlsberg på Tønsberganlegget. Til sammen 30 medlemmer møtte, og ble ønsket velkommen av kretsleder Trygve Aanestad, som også ble valgt til ordfører for kvelden.

Av: Tone Sæter, Nortura

Fra Norturas styre kom Sverre Lang-Ree (under). I tillegg til styrevervet er han blant annet svineprodusent, og produserer den eksklusive skinke-grisen som brukes til Santa Kristina- skinka. Sverre la fram den økonomiske situasjonen for Nortura, og pekte på styrker og utfordringer i nåtid og framtid.

Sverre Lang-Ree

Det var flere som hadde spørsmål, for eksempel om tilførselssituasjonen på storfe og hva som gjøres med MRSA på gris.

Det kom også ros for at resultatet i Nortura er bedret.

Terje Nilsen (leder medlemssenter) kom også til ordet, og oppfordret svineprodusentene til å beskytte seg mot MRSA-smitte – bruk kirurgisk munnbind for å beskytte grisen mot smitte.Nina R Stavenæs

Deretter ble forslagene til endringer i vedtektene lagt frem og diskutert.Gilde – tilbake til røttene

Etter nydelig middag og dessert i kantina, var det Nina Rishovd Stavenæs (til høyre) som fikk ordet.

Nina er merkevaredirektør i Nortura, og fortalte engasjerende om konsernstrategien som skal snu den negative utviklingen merkevarene våre (Gilde og Prior) har hatt.

Fokus skal være på det ekte og naturlige – tilbake til røttene.

Fra salen kom en advarsel om å idyllisere for mye – virkeligheten er ikke bestandig like lekker.

 

Bli med på fabrikkbesøk

Therese RyanFabrikksjef Therese Ryan (under til høyre) orienterte så om "gjøren" og "laden" på anlegget i Tønsberg.

Therese oppfordret medlemmene til å benytte seg av muligheten til å se anlegget på fabrikkbesøkene som blir arrangert fremover.
 


Kretsmøtene i Nortura

Krets 114 Jarlsberg omfatter Re, Hof, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme.

Nortura inviterer alle eiere til kretsmøter.

I år startet møterunden 16. februar og går fram til 6. mars.

Innen årsmøtet går av stabelen den 14. - 15. april skal det være gjennomført kretsmøte i alle 145 kretsene og regionutvalgsmøter i de 6 regionene i Nortura.

Kretsmøtet er riktig arena der du får vite mer om hvordan Nortura planlegger å møte framtida, og om du sjøl har spørsmål og innspill til ledelsen av selskapet.