Nortura.no – ny på nett

(08.06.15) I dag lanserer digitalavdelingen nye nettsider på nortura.no. Målet vårt er å tydelig vise fram Nortura sin rolle i norsk landbruk, våre stolte eiere, dyktige fagfolk og kollegaer. Bevisste forbrukere, som ønsker mer informasjon om maten og produktene de kjøper, skal enkelt finne den kvaliteten som finnes i alle ledd i Nortura sin verdikjede. Vi skal vise hvorfor vi er det beste valget.

Verdikjeden i fokus – Nortura er verdikjeden

Vi er stolte av produktene våre, fra bås til bord! Nettsidene viser kunnskapen, kvaliteten og stoltheten i samvirket vårt. Vi trekker i størst mulig grad fram menneskene, ikke organisasjonen. Nortura er stolte bønder og dyktige fagfolk. Sammen jobber vi for å gi forbrukerne trygg og norsk mat. Alt med kjærlighet for dyra.

Vi har nye tekster, bilder og annet innhold. Vi baserer veiene rundt på nettstedet på verdikjeden, gir publikum svar på de spørsmålene de faktisk har, og viser veien videre til det som er viktig for oss i Nortura å fortelle om. Hele Nortura har vært involvert i arbeidet med å finne den optimale formen for de nye nettsidene. Målene vi skal nå, historiene vi skal fortelle, brukerne vi skal nå, alt er basert på et svært grundig forarbeid med involverte fra alle våre forretningsområder.

Det har vært viktig for oss å trekke fram det unike ved våre ulike produksjonsanlegg, kunnskapen og stoltheten anleggene huser. Gjennom intervjuer med ansatte og ledelse forsøker vi å finne det unike på hvert anlegg. Dette arbeidet fortsetter også etter lansering, vi skal ha levende sider som stadig bedre fremhever særpregene ved hvert enkelt anlegg.

Et unikt design for et unikt Nortura

Målet vårt har vært å finne et design som fungerer godt på alle flater, enten du bruker mobil eller pc. Vi kombinerer ulike elementer for å vise vårt moderne Nortura, som er trygt forankret i våretradisjoner. Designet skal hjelpe brukerne av nettstedet vårt videre, ikke stå i veien, og har derfor få overflødige elementer.

Hva skjer videre?

Nettsidene våre skal være levende og oppdaterte, et moderne nettsted blir aldri ferdig. Digitalavdelingen vil hele tiden overvåke bruken av nettsidene. Vi skal måle og analysere om brukerne finner den informasjonen de trenger, om nettsidene svarer på konsernets prioriteringer. Vi vil gjøre justeringer og endringer kontinuerlig, slik at opplevelsen av nettstedet alltid er optimal.

Vi er stolte over det arbeidet som har blitt gjort, og gleder oss til å fortsette med å ta Nortura til stadig nye høyder på nett. Vi håper dere alle liker det dere ser!