Nortura og Danæg utvider samarbeidet på foredlede eggprodukter

Pressemelding fra Nortura:

(16.12.15) Nortura SA har i flere år hatt et samarbeid rundt leieproduksjon av eggprodukter ved Danæg Holding AS sine fabrikker i Roskilde i Danmark og Källbers i Sverige. Dette er en produksjon som Nortura ikke har hatt teknologi eller fasiliteter til å produsere selv. Dette samarbeidet har fungert meget godt og Nortura og Danæg er enige om å utvide dette samarbeidet til å gjelde flere produkter. Samarbeidet åpner også for muligheten for leieproduksjon i Munax OY i Finland, som er deleid av Danæg Holding AS.

Nortura og Danæg utvider samarbeidet på foredlede eggprodukter

Danæg sine fabrikker har utvidet sin teknologi og har med dette økt sin produksjonskapasitet. Dette åpner for å utvide samarbeidet på flere produkter som Nortura ikke har teknologi til å produsere selv. Samtidig har Nortura på Revetal utviklet og effektivisert sin teknologi på stekte eggprodukter, slik som pannekaker, vafler og sveler. Dette er produkter som Danæg ikke har tilgjengelig teknologi og fasiliteter til å produsere, og som nå kan leieproduseres på Nortura sin fabrikk.

– Vi er godt fornøyd med å få til et utvidet produksjonssamarbeid med Danæg. Dette betyr at vi får utnyttet våre komplementære teknologier på en god måte. Vi får med dette mulighet til å utvikle nye spennende produkter, og får bedre kapitalavkastning på teknologi og produksjonsutstyret på Revetal, sier Bjørn Tore Hansen som er direktør for Nortura Egg.

Ved å utvide samarbeidet og leieproduksjonen åpner dette for nye produkter i proff- og dagligvaremarkedet.

Norturas leieproduksjon på Danæg sine fabrikker av eggprodukter vil bestå av norske råvarer, og vil bidra til økt vekst i eggkategorien.


For ytterligere informasjon, kontakt Bjørn Tore Hansen, direktør Nortura egg, 917 78 943