Nortura SA fornyet avtalen med OS ID as

(16.06.15) Nortura har siden år 2000 hatt en innkjøpsavtale med OS ID som revideres hvert tredje år. Ny avtale er fra 1. juli inngått for tre nye år, med stort sett samme innhold som den forrige avtalen. Bestillingsrutiner, priser og rabatter videreføres.

Øivind Bjurbeck– Som medlem av Nortura skal bonden ha de beste betingelsene som det er mulig å oppnå i markedet, på øremerker av tilsvarende høye kvalitet. Dette er denne avtalen med på å sikre, sier fagsjef i Nortura Øivind Bjurbeck.
 
Våre medlemmer står selvsagt fritt til selv å velge den merkeleverandør de ønsker å benytte.

Investerer i utvikling og vekst
Avtalen mellom Nortura og OS ID sikrer ikke bare gode betingelser, men bidrar til at medlemmene også videre framover får kjøpt norske kvalitetsøremerker basert på moderne produkt- og produksjonsteknologi.

De nærmeste par åra skal OS ID gjennomføre betydelige investeringer ved hovedanlegget sitt på Os i Østerdalen. Totalt investeres det 53 millioner kroner fordelt på produktutvikling, ytterligere automatisering av produksjonen, posisjonering i nye markeder og utvidelse av lokaler.

– Vi investerer i utvikling og vekst. Dette vil komme også Nortura-medlemmene til gode, ikke minst i form av enda bedre produkter for øremerking, understreker Wenche Wikan Ligård, adm. dir. i OS ID.