Nortura scorer høyt på produktivitet

(09.09.15) Regjeringen satte tidligere i år ned produktivitetskommisjonen, som skal se på hvor produktiv norsk næringsliv og industri er. Tirsdag 8. september ble det lagt fram en ny rapport i regi av NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) som viser at matindustrien er mer produktiv enn tidligere antatt. Rapporten viser også at Nortura er en klar vinner, med sterk produktivitetsvekst de siste årene.

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg presenterte Norturas arbeid for å øke produktiviteten i konsernet de siste årene. Det er gjennomført store endringer i anleggstruktur og antall ansatte.

Av: Eskil Pedersen, informasjonssjef Nortura

Rapporten ble lagt fram på Nortura Hærland og tilstede var aktører i bransjen, politikere og journalister.

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg presenterte Norturas arbeid for å øke produktiviteten i konsernet de siste årene. Det er gjennomført store endringer i anleggsstruktur og antall ansatte.

- Slike prosesser er krevende, men vi har gjort det i samspill med de ansatte og er stolte av resultatene, sa Kolberg.

Han viste til at inntjeningen pr ansatt i 2009 var 2.9 millioner, mens den i 2014 var på 3.9 millioner.

- Vi har nå en mer effektiv og moderne industristruktur som sikrer tusenvis av arbeidsplasser og en norsk matindustri for framtida, sier Kolberg.

Hele rapporten kan leses her