Søk:

Verktøylinje

Ny saldo på din medlemskapitalkonto

(22.05.15) Du har kanskje lagt merke til det? Den blå boksen som viser din medlemskapital på Min side er oppdatert med avsetningen for 2014. Hvor mye din konto har økt med siden i fjor, og din renteavkasning siste år, vil du få et brev om i begynnelsen av juni måned.

Det ble vedtatt på årsmøtet i april i år å sette av nye 80 mill kr på medlemskapitalkontoen til eierne for 2014. I sum er det avsatt 460 mill kr på individuelle medlemskapitalkonti de siste 6 år.

  • 2014 - 80 000 000 kr
  • 2013 - 80 000 000 kr
  • 2012 - 80 000 000 kr
  • 2011 - 80 000 000 kr
  • 2010 - 70 000 000 kr
  • 2009 - 70 000 000 kr

Renteavregning

I tillegg skal det avregnes renter for det du har inne på din andelskapital- og medlemskapital konto. Denne renteavregningen vil du få som en avregning, avregningsbrevet vil da også ligge på Min side.

Saldo 2014 forrentes med 4,82 %, og renteutbetalingen vil skje 1. juni. I sum er det 28,5 mill kr Nortura skal avregne til eierne som renter for innestående på andelskapital- og medlemskapitalkonto.


For mer informasjon se medlem.nortura.no/ek.