Nytt styre i Nortura SA

Årsmøte i Nortura 2015:

(Lillestrøm, 15.04.15) 2015 ble året da Nortura innførte elektroniske valg. Det viste seg å være svært effektivt, og valgene ble gjennomført rekordraskt. Styreleder Sveinung Svebestad ble gjenvalgt for ett nytt år. Kari Redse Håskjold ble gjenvalgt som nestleder.

Sveinung Svebestad

Sveinung Svebestad takket årsmøtet for tilliten på vegne av hele styret.

Per Heringstad, Robert Søndrål, Teig Madsen og Bente Roer ble valgt som styremedlemmer i 2 år. Oddveig Gikling-Bjørnå ble valgt for 1 år.

Styremedlemmene Kari Redse Håskjold, Inger Lise Aarrestad Rettedal og Kjersti Hoff var ikke på valg.

Johan Narum, Linda Gjerde Myren, Beate Menes Didriksen og Bernt Mikalsen ble valgt som vararepresentanter til styret.

Her er resultatet over alle valg, pdf. 19 kb