Roy Albertsen blir ny regionsjef i Midt-Norge

(13.02.15) Roy Albertsen er fra 9. mars ansatt som ny Regionsjef i Midt-Norge. Han har vært fabrikksjef, først i Brønnøysund, senere i Bjerka, og har de senere årene også vært tilførselsleder med aktivt medlemsarbeid.

Albertsen kjenner derfor Nortura fra flere posisjoner, og har et godt grunnlag for å lede Råvare & Medlem i Midt-Norge.

Roy Albertsen erstatter Sigrunn Hestenes som går inn som fagsjef for inntransport i Nortura, og skal samtidig bidra i prosjekter knyttet til utvikling og drift av våre driftssystemer.

Utvikling av driftssystemer i Råvare & Medlem krever etter hvert større ressurser, spesielt på innføring av nye støttesystemer og senere skifte av ERP-system. Det er derfor nødvendig å strukturere arbeidet på dette området.