Sørlandssamlinga vel overstått

(12.01.15) Det var rekorddeltakelse på Sørlandssamlinga 2015 med over 300 deltakere, og rundt 60 av disse var unge bønder i Agder. – Det er flott at så mange unge engasjerer seg og er med, sier Kristin Skranefjell Eikeland i Nortura!

Utdeling av "Mi har det greit-prisen"

– Tilbakemeldingene fra årets samling er veldig positive, så det må vi tolke som at det var vellykket for de som deltok, sier Skranefjell Eikeland, som er Nortura sin rådgiver i Agder.

Et av høgdepunktene under middagen på kvelden var da Helge Verdal fikk "Mi har det greit-prisen". – Helge Verdal er en flott representant for Nortura, og prisen var vel fortjent, slår Kristin klart fast!

Stor takk til alle
– Vi i Nortura ønsker å takke alle som har deltatt for at samlingen ble så vellykket som den ble, både deltakere, foredragsholdere, underholdere og komiteen, sier ho.

Se også artikkel på Bondelaget sin nettside, Sørlandssamling i 300!

"Mi har det greit-prisen" til Helge Verdal.
"Mi har det greit-prisen" til Helge Verdal.