Sveinung Svebestad foreslås som styreleder for et nytt år i Nortura SA

(Oslo, 02.03.15) En enstemmig valgkomite innstiller på Sveinung Svebestad som styreleder for et nytt år i Nortura SA. Oddveig Gikling-Bjørnå, som overtok plassen til Lars Petter Bartnes da han gikk ut av styret i fjor sommer, foreslås valgt inn som nytt styremedlem. I tillegg innstilles Per Heringstad som nytt styremedlem etter Sverre Lang-Ree som har frasagt seg gjenvalg. Resten av konsernstyret foreslås gjenvalgt.

En enstemmig valgkomite innstiller på Sveinung Svebestad som styreleder for et nytt år i Nortura SA.

- Det er har de siste tre årene vært en forholdsvis stor utskifting i styret i Nortura. For en valgkomite er det alltid en utfordring å balansere kontinuitet med nødvendig fornyelse, og vi er derfor godt fornøyd med at Sveinung Svebestad har sagt ja til et nytt år som styreleder. Vi mener at det nye styret i Nortura vil ha en god miks av erfaring og kompetanse, og tror at dette mannskapet har de kvalitetene som skal til for å løfte selskapet ytterligere, sier leder i valgkomiteen Terje Amundsen.

Valgkomiteen har siden i fjor høst brukt mye tid på å danne seg et best mulig bilde av utfordringene selskapet står overfor og situasjonen i styret.

- Det har vært viktig for oss å kartlegge hvilke kvaliteter og kompetanse som finnes i dagens styre og hva som vil være behovene framover. Både Gikling-Bjørnå og Heringstad har begge styreerfaring på høyt nivå fra før, i henholdsvis Felleskjøpet og Tine. Dette er derfor styrekandidater som vil utfylle styret i Nortura på en god måte, sier Terje Amundsen.

Valgkomiteen foreslår også gjenvalg på Kari Redse Håskjold som nestleder i styret, og innstiller Johan Narum fra Oppland, som 1. vara til styret.

Norturas årsmøte i 2015 avholdes på Lillestrøm 14. - 15. april.
 

Per Heringstad – Heidal i Oppland

 • 45 år, gift 4 barn driver mjølk- og kjøttproduksjon storfe

Organisasjonsmessig erfaring:

 • Medlem i Rådet i Tine BA 2002 – 2013
 • Styremedlem i Tine Meieriet Øst fra 2004 – nestleder fra 2009 – 2013
 • Første vara til styret i Tine SA 2006 – 2008 og 2010 – 2013
   

Oddveig Gikling-Bjørnå – Sunndal i Møre og Romsdal

 • 39 år gift, to barn og driver storfekjøttproduksjon, på ammeku og innkjøpt kalv, pluss litt egg

Organisasjonsmessig erfaring

 • Leder i RU Midt – Norge fra 2013. Nestleder i arbeidsutvalget i RU Midt – Norge fra 2012.
 • Styremedlem i Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal 2004 – 2011, nestleder 2007 – 2008, leder 2008 – 2011.
 • Styremedlem og nestleder i Norske Felleskjøp 2008 – 2011. Styremedlem i Møre og Romsdal Kornsilo 2008 – 2011.
 • Har møtt fast i styret i Nortura SA siden juni 2014.
   

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I NORTURA SA 2015

Valgkomiteen i Nortura SA har i møte 26. februar 2015 fattet følgende innstilling overfor årsmøtet:

1.

Valg av leder i styret for 1 år

 

Nåværende leder:

Valgkomiteen foreslår:

Sveinung Svebestad

Sveinung Svebestad

Region Agro

Region Agro

2.

Valg av 4 styremedlemmer for 2 år pluss ett suppleringsvalg 1 år

 

1

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Sverre Lang-Ree

Per Heringstad

Region Innlandet

Region Innlandet

2

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Robert Søndrål

Robert Søndrål

Region Øst

Region Øst

3

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Teig Madsen

Teig Madsen

Region Nord

Region Nord

4

Nåværende styremedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Bente Roer

Bente Roer

Region Øst

Region Øst

5

Suppleringsvalg (1 år) for Lars Petter Bartnes som gikk ut av styret da han ble leder i Bondelaget sommeren 2015

Valgkomiteen foreslår:

 

 

 

Oddveig Gikling-Bjørnå

 

 

 

Region Midt

 

Medlemmer av styret på valg i 2016

 

Kari Redse Håskjold

Region Vest

 

Inger Lise Aarrestad Rettedal

Region Agro

 

Kjersti Hoff

Region Innlandet

 

Oddveig Gikling-Bjørnå (hvis hun blir valgt i suppleringsvalget)

Region Midt

  

3.

Valg av nestleder i styret for 1 år

 

Nåværende nestleder:

Valgkomiteen foreslår:

Kari Redse Håskjold

Kari Redse Håskjold

Region Vest

Region Vest

4.

Valg av 4 vararepresentanter til styret for 1 år, i nummerorden

 

1

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Oddveig Gikling-Bjørnå

Johan Narum

Region Midt

Region Innlandet

 

2

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Paul Sindre Vedeld

Linda Gjerde Myren

Region Vest

Region Vest

 

3

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Beate Menes Didriksen

Beate Menes Didriksen

Region Øst

Region Øst

 

4

Nåværende vararepresentant:

Valgkomiteen foreslår:

Olav Røysland

Bernt Mikalsen

Region Agro

Region Nord

5.

Valg av ordfører for årsmøtet for 1 år

 

Nåværende ordfører:

Valgkomiteen foreslår:

Håvard Ringnes

Håvard Ringnes

Region Øst

Region Øst

6.

Valg av varaordfører for årsmøtet for 1 år

 

Nåværende varaordfører:

Valgkomiteen foreslår:

Roy Erik Hetland

Roy Erik Hetland

Region Vest

Region Vest

7.

Valg av 1 medlem i kontrollkomiteen for 3 år

 

 

 

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Terje Rømmen

Terje Rømmen

Region Midt

Region Midt

 

 

 

Øvrige medlemmer av kontrollkomiteen på valg i 2016 og 2017

 

 

Odd Gunnar Mosen

Region Øst

 

 

Liv-Julie Waagan

Region Nord

8.

Valg av leder i kontrollkomiteen for 1 år

 

Nåværende leder:

Valgkomiteen foreslår:

Terje Rømmen

Terje Rømmen

Region Midt

Region Midt

9.

Valg av varamedlem til kontrollkomiteen for 1 år

 

Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Ole Martin Fjeldberg

Ole Martin Fjeldberg

Region Innlandet

Region Innlandet

10.

Valg av 3 medlemmer i valgkomiteen for 2 år:

 

1

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår

Elisabeth Kallevik Nesheim

Reidar Kallestad

Region Vest

Region Vest

2

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Else Nordheim

Else Nordheim

Region Nord

Region Nord

3

Nåværende medlem:

Valgkomiteen foreslår:

Ivar Kvinlaug

Ivar Kvinlaug

Region Agro

Region Agro

 

Øvrige medlemmer av valgkomiteen på valg i 2016

1

Terje Amundsen

Region Innlandet

2

Kjetil Larsgård

Region Øst

3

Arne Magnus Aasen

Region Midt

11.

Valg av leder i valgkomiteen for 1 år

 

Nåværende leder:

Valgkomiteen forslår:

Terje Amundsen

Terje Amundsen

Region Innlandet

Region Innlandet

12.

Valg av nestleder i valgkomiteen for 1 år

 

Nåværende nestleder:

Valgkomiteen foreslår:

Elisabeth Kallevik Nesheim

Ivar Kvinlaug

Region Vest

Region Agro

13.

Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen i nummerorden for 1 år

 

1

Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Johan Narum

Ole Næss

Region Innlandet

Region Innlandet

 

2

Nåværende varamedlem

Valgkomiteen foreslår:

Erik Fløystad

Knut Helmer Feltstykket

Region Agro

Region Agro

 

3

Nåværende varamedlem:

Valgkomiteen foreslår:

Linda Gjerde Myren

Berit Hundåla

Region Vest

Region Nord

 

For ytterligere kommentarer kontakt:

Terje Amundsen, leder av valgkomiteen i Nortura. Tlf: 992 33 327