Arbeid med sykefravær på Gol blir lagt merke til

(24.06.16) Med et sykefravær på mellom 3,5 prosent og 4 prosent lar myndighetene seg inspirere. Hvordan får de det til?

Nortura Gol får resultater på alle delmålene i IA-avtalen, skriver Idèbanken i sitt nyhetsbrev. Tillitsvalgt og verneombud Egil Skrindo Nilsen og fabrikksjef Ingrid Hillestad Medhus finner løsningen i fellesskap. (Foto: Eivind Kaasin)
Nortura Gol får resultater på alle delmålene i IA-avtalen, skriver Idèbanken i sitt nyhetsbrev. Tillitsvalgt og verneombud Egil Skrindo Nilsen og fabrikksjef Ingrid Hillestad Medhus finner løsningen i fellesskap. (Foto: Eivind Kaasin)

Det jobbes godt og systematisk med IA-arbeidet i Nortura. Systematisk arbeid over tid har gitt gode resultater på mange av fabrikkene våre. Norturas bedriftslege Thrine Lise Stäheli bekrefter:

– Nortura får ofte positive tilbakemeldinger fra IA-rådgivere, NAV og fastleger om at vi jobber seriøst og grundig med inkluderende arbeidsliv.

Og arbeidet blir lagt merke til. Nortura Gol løftes fram som et eksempel å bli inspirert av; på nettsiden Idèbanken, som drives av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å heve IA-kompetansde i norsk arbeidsliv, løftes Gol fram for å ha skapt en effektiv og inkluderende arbeidsplass.

– Det er flott å se at den gode innsatsen fra ledelsen og medarbeiderne på Nortura Gol også legges merke til utenfor egne rekker, sier Thrine Lise.

Les nyhetsbrevet