Årsoppgave medlemskapital og andelsinnskudd på Min side

(30.05.16) Nå er din medlemskapitalsaldo i Nortura oppdatert på Min side. Årsoppgave for medlemskapital og andelsinnskudd er lagt ut, og renter for andelskaptial og medlemskapital er avregnet. Utbetaling skjer 1. juni.

Illustrasjonsbilde - logg inn på Min sideOppgaven viser saldo foregående år, utbetalte renter, ny avsetning på medlemskapitalkonto og ny saldo. Tilsvarende viser utbetalte renter for andelsinnskudd.

Rentesats brukt for kapitaler 2015 er 3,99 %, beløpene er avrundet til nærmeste hele kr.

Årsmøtet vedtok i april at 80 mill kr overføres til individuelle medlemskapitalkonti. I tillegg er det satt av 110 mill kr i et etterbetalingsfond. Renteutbetalingen på vel 26 mill kr for innestående beløp på medlemskapitalkontiene er fordelt på følgende måte:

  • Medlemskapital kr. 17.524.555,-
  • Obligatorisk andelsinnskudd kr.  9.092.213,-
  • Frivillig andelsinnskudd kr. 159.417,-


Gå til Min side

Egenkapital i Nortura SA