Daka Denmark AS kjøper 10 % av aksjene i Norsk Protein AS

(07.07.16) Nortura SA og KLF har underskrevet en avtale som medfører at Daka Denmark tar over 10 % av aksjene i Norsk Protein AS.

Logo DakaNortura har solgt 8 % av aksjene og KLF 2 % av aksjene. Det betyr at Nortura vil eie 67 %, KLF 23 % og Daka 10 % av aksjene i Norsk Protein AS.

Hovedaksjonær i Daka er det tyske firmaet SARIA group. De eier 51 % av aksjene. De resterende aksjene eies av dansk kjøttindustri. SARIA group er en av de to største aktørene innenfor mottak av proteinråstoff fra den europeiske kjøttindustrien.

Norsk Protein har i en årrekke samarbeidet nært med Daka, og det var nå naturlig å videreføre dette samarbeidet ved at Daka kjøper seg inn i Norsk Protein.

De områdene man i første rekke ser for seg er et enda nærmere samarbeid er knyttet til prosessutvikling, produktutvikling, innkjøp og salg.