Digital tradisjonsmat

(19.12.16) Snart kommer det nye nettstedet norsktradisjonsmat.no. Norges Bygdekvinnelag har fått økonomisk støtte, og ønsker oppskrifter og mathistorier fra Nortura-ansatte og -eiere over hele landet.

Av: Åse Kringlebotn, kommunikasjonssjef i Nortura

​Et trendy nettsted
Sparebankstiftelsen DNB bevilget nylig kr 1.749.000,- til utvikling av nettstedet norsktradisjonsmat.no. Sidene vil lanseres fra Norges Bygdekvinnelag kommende vår/sommer.

bygdekvinnelaget.no Norsk tradisjonsmat logo

Det er en kjent sak at dagens unge har en stor interesse for norsk tradisjonsmat; noe som blant annet er dokumentert gjennom Norske Spisefakta fra Ipsos. Og på oldemors kjøkken ble alt utnyttet, man kastet ikke mat den gangen.

For alle oss i Nortura er dette en positiv trend, da det er i vår interesse å utnytte alle deler av et slaktet dyr; for å gi best mulig verdiskaping til våre eiere, og for å overføre de gode verdiene til kommende generasjoner.

Vi vil bidra med innhold
Rundt omkring i Nortura-land finnes det garantert utallige diamanter i den kulturelle skattkista; den matkulturelle skattkista innenfor hver slekt. Oppskrifter, unike fremgangsmåter, tips, triks og gode råd, håndskrevne eller muntlige historier om maten og all matgleden rundt bordet.

Prosjektleder for det nye nettstedet er Gunn Jorunn Sørum, tidligere leder av Norges Bygdeungdomslag. Hun sier følgende til oss i Nortura, og oppfordrer oss til å sende inn bidrag:

  • Norsk matkultur og norske råvarer er en viktig del av vår kulturarv. Med norsktradisjonsmat.no ønsker vi å samle oppskrifter, historier og kunnskap på én enkelt side. Slik vil vi få flere til å ta i bruk norske mattradisjoner i det moderne kjøkkenet. Lokalmat, rene råvarer, egenart, geografisk tilhørighet og spesialiteter er viktige stikkord for arbeidet.
     
  • Oppskriftene og det øvrige innholdet til sidene vil i hovedsak basere seg på bidrag fra lokallaga i Norges Bygdekvinnelag. Vi ønsker å formidle rettenes historie og geografiske forankring i tillegg til selve oppskriftene, og derfor er vi avhengige av bidrag fra bygd og by i hele landet – fra de som faktisk sitter på og forvalter den håndbårne kunnskapen om norsk tradisjonsmat. Mange av våre lag har god tradisjon for arbeid med matkultur, og det er over flere år lagt ned stor innsats på å utgi publikasjoner og bøker med tradisjonsmatoppskrifter. På sikt er det et mål at vi skal klare å samle mye av dette innholdet på de nye nettsidene, til glede for et større publikum og nye generasjoner.
     
  • Vi tar selvsagt også gjerne imot bidrag fra folk utenfor Norges Bygdekvinnelag. Om noen sitter på spennende tradisjonsmatoppskrifter og/eller -historier, er de hjertelig velkomne til å sende disse til meg på Gunn.Sorum@bygdekvinnelaget.no.

Snart kommer det nye nettstedet norsktradisjonsmat.no
Bildet er fra gaveoverrekkelsen, fra venstre: Gunn Jorunn Sørum (prosjektleder), Ellen Krageberg (Leder, Norges Bygdekvinnelag), Birthe Mørreaunet Selvaag (Sparebankstiftelsen) og Cesilie Aurbakken (Generalsekretær, Norges Bygdekvinnelag).