Endring av fabrikksjef på Malvik og Egersund

(31.10.16) Fabrikksjefene Sondre Halseth i Malvik, og Atle Leidland i Egersund skal primært bidra i NOVA-prosjektet framover. Prosjekt NOVA med utrulling og implementering av nytt ERP-system krever grundige forberedelser, og Nortura Malvik er først ut med dette. Henholdsvis Odd Erik Sveen og Ove Drange tar over som fabrikksjefer.

Nortura Malvik
Nortura Malvik

For å sikre en mest mulig vellykket gjennomføring vil fabrikksjef i Malvik Sondre Halseth være sentral i implementeringen på fabrikk, i tillegg til å sørge for at erfaringene fra Malvik tas med videre over til de andre fabrikkene i Nortura.

Odd Erik Sveen fra Nortura Otta konstitueres som fabrikksjef på Nortura Malvik inntil videre. Svein Leirflaten blir konstituert fabrikksjef på Otta.

Atle Leidland i Egersund skal jobbe med NOVA knyttet til slakting/skjæring fram til mars 2018. Ove Drange tar over som fabrikksjef i denne perioden.

– Jeg setter stor pris på at både Halseth og Leidland har takket ja til disse oppdragene. Dette er upløyd mark og vi trenger gode folk som tør ta en utfordring og som jeg mener har de beste forutsetninger for at vi skal lykkes. Jeg er takknemlig for at vi har fleksible ledere som er villige til å stille opp, sier konserndirektør Lisbeth Svendsen.