Endring i konsernledelsen

(02.12.16) Konsernsjef Arne Kristian Kolberg gjør ny endring i konsernledelsen.

Kjell Rakkenes

Kjell Rakkenes som har vært konserndirektør for kommunikasjon og Trygg mat i Nortura går ut av konsernledelsen. Han konstitueres som næringspolitisk direktør etter Gunnar Dalen, som slutter i Nortura og blir pensjonist fra 1. januar.

Rakkenes har vært kommunikasjonsdirektør i Nortura siden 2012.
 
– Kjell har bidratt til å flytte Norturas, Gilde og Priors posisjoner viktige skritt framover, spesielt gjennom å skape Norturas identitet som Bondens selskap og Gilde – fra den norske bonden. Jeg er glad for at han ønsker å fortsette i Nortura i en annen rolle, sier Arne Kristian Kolberg.