Feil vekt på reinslakt - gjelder ikke Nortura

(19.01.16) Altaposten har i dag en artikkel om Finnmark Rein, som har avregnet for lav vekt på 22.000 rein. Det refereres til at de bruker samme system som Nortura og det kan forstås slik at vi har samme utfordring.

IllustrasjonsbildeFinnmark Rein og Nortura har løsning fra samme systemleverandør, men helt forskjellige løsninger. Norturas system er benyttet i flere år og felles for reinslakt, storfe og småfe.

Finnmark Rein har et nytt system i år, spesialutviklet for dem. Vår systemleverandør har informert om at feilen hos Finnmark Rein er dobbelt fradrag for tara av slaktekroken. Både på vektinstrumentet og i klassifiseringssystemet.

Dette er ikke mulig i Nortura sitt system, da det kun tillater at tara angis på klassifiseringsterminalen.

Slaktevekt på rein som er slaktet i Nortura (Karasjok og Otta) er derfor ikke omfattet at samme mulighet for feil som Finnmark Rein har opplevd.

Se artikkelen i Altaposten