Hele bransjen tar ansvar for overskudd på gris

(07.07.16) For å møte overskuddet av gris og sikre norsk ribbe til jul, gjennomføres et såkalt "ribbetiltak" i 2016. Både Nortura og KLF-bedriftene deltar aktivt i dette.

For å møte overskuddet av gris og sikre norsk ribbe til jul, gjennomføres ribbetiltak i 2016.

Målet med tiltaket er å øke uttaket av norsk ribbe, bedre utnyttelse av eksportkvoten og redusere reguleringskostnaden.

Tiltaket innebærer at Totalmarked tilbyr kjøttbransjen å kjøpe hel, frossen gris fra reguleringslager med rett til å selge tilbake til Totalmarked en gitt andel av skinke, sortering eller kam. Når det er overskudd kan også fersk gris benyttes, men fryst gris skal utgjøre minst halvparten av tiltaket.

Totalt er det satt en ramme på 2000 tonn hel gris. Nortura og KLF-bedriftene deltar med 1000 tonn hver. Salget av svinekjøtt så langt i sommer har vært godt og vi regner med god tilslutning og en reduksjon av overskuddet på minst 1000 tonn.

Nortura vil for sin del ta sin andel på 1000 tonn fra overskuddet.