Kassasjonsrapporter på Altinn

(29.09.16) Mattilsynet legger nå alle kassasjonsrapporter på Altinn slik at produsentene selv må logge inn for å hente disse der. I tillegg sender Mattilsynet ut et brev, men i enkelte tilfeller kommer brevet etter at klagefrist på vedtak har gått ut.

Det er derfor viktig at du sjekker innom Altinn i forbindelse med levering av slakt for å se om det er eventuelle kassasjonsrapporter fra Mattilsynet.

Altinn