Kjøtt fra grasfôra kyr klart for grillsesongen

Pressemelding fra Nortura:

(14.06.16) Før sommeren vil det komme en helt ny serie med Gilde kjøttprodukter fra Nortura. Det er kjøtt fra kyr som nesten bare har spist gras, og dermed omdannet gras og utmarksbeite til næringsrik mat.

Pepperbiff fra grasfôra kyr

Fra torsdag 16. juni blir produktene å finne i utvalgte KIWI-butikker på Østlandet.

– Interessen for grasfôra kjøtt og ku er en internasjonal trend. Forbrukere ønsker best mulig ressursutnyttelse og kjøtt fra kyr som får mest mulig naturlig fôr, sier konserndirektør Kjell S. Rakkenes i Nortura.

I Norge har vi store grasvoller og naturlige beiteområder for husdyr. Dette har Nortura nå unyttet til mer bærekraftig produksjon, av kyr som nesten bare har spist gras gjennom livsløpet. I første omgang er det samlet om lag 4000 slike kyr.

– Vi håper at markedet er interessert i kjøtt fra grasfôra kyr og ønsker å utvide produksjonen til flere ulike storferaser og fra kvige og okse, sier Rakkenes.

Grasfôra kyr

Først i KIWI
Produktene vil selges i KIWI-butikkene.

– Kjøttprodukter fra grasfôra kyr passer ekstra godt inn i KIWIs profil, sier Harald Bregner, fagsjef for ferskvare og kvalitet i KIWI.

Fra torsdag 16. juni starter testsalget i utvalgte KIWI-butikker i Oslo, Drammen, Vestfold og Østfold. Utover høsten håper KIWI at produktene bli tilgjengelige i resten av landet.

– Da sørger vi for at kundene finner både Gilde entrecôte, mørbrad, indrefilet, ytrefilet og pepperbiff fra grasfôra kyr, fortsetter Bregner.  

Mot selvforsyning
Til grunn for de nye produktene ligger den aller høyeste grad av dyrevelferd. Ku og kalv har gått fritt sammen, både i fjøset og på beite gjennom hele sommeren.  

– Ved å la kua spise mest mulig gras, bidrar dette til å økt selvforsyning av dyrefôr, noe som er vår klare målsetting i det grønne skiftet, sier Rakkenes.

På gjengrodde stier
I Norge er vi vant til at sau, lam og geit livnærer seg på fôr fra inn- og utmarksbeite. At vi nå tar i bruk beitearealene til annen kjøttproduksjon, bærer mange fordeler med seg.

– At stadig flere kyr får beite bidrar til at vi motvirker gjengroing og bevarer kulturlandskapet. Og en positiv, lite kjent bi-effekt er at beiting opprettholder mangfoldet av arter, som insekter og planter som har beitemarka som sitt naturlige habitat, eller "bolig" i naturens verden, sier Rakkenes.

Kombinerer to mattrender
Det har blitt trendy å sette kukjøtt på restaurantmenyene i storbyer verden over, også her i landet. Kjøtt fra grasfôra kyr likedan, trolig som en motvekt til kjøtt fra gigantiske "feed-lots" blant annet i USA, der store antall dyr ales opp på rekordtid ved intensiv fôring med mye kraftfôr.

Dette er kriteriene for Nortura sitt kjøtt fra grasfôra kyr:

 • Gilde- kjøtt fra grasfôra kyr kan maksimalt ha fått 10 prosent kraftfôr gjennom livsløpet. Som regel har kyrne kun fått mindre enn 5 prosent kraftfôr.
 • Kua beiter på innmark og utmark i sommerhalvåret og fôres av ensilert grovfôr (rundballer) i vinterhalvåret
 • Det lille kraftfôret som eventuelt gis, er for at vomma skal utvikles optimalt hos kalv og i forbindelse med fødsel. Ellers kun som lokkemiddel ved forflytning av buskapen
 • Ku og kalv har gått fritt sammen i fjøset og ute gjennom hele sommeren
 • Kalven får all melka fra kua.

Gilde kjøtt fra grasfôra kommer først i disse KIWI-butikkene

 • Fornebuporten -  Lysaker
 • Kjørbo - Sandvika
 • KIWI XL Strømsø senter og XL Ligosenteret - Drammen
 • Moveien - Sandefjord
 • Gauterød - Tønsberg
 • Grålum – Sarpsborg
 • Solli Plass – Oslo

Fakta om Nortura SA:

Nortura er en privateid slakteri og foredlingsbedrift. Eierne i Nortura er utelukkende bønder, og Nortura er organisert som et samvirke. Nortura produserer egg og kjøtt fra storfe, småfe, gris, kylling og kalkun.

Konsernet har virksomhet i flere land, men hovedkontor, verdiskaping og ansatte er primært i Norge. Nortura sysselsetter 5700 årsverk, fordelt på hjørnesteinsbedrifter i over 30 norske kommuner. Nortura omsatte for 22,2 milliarder kroner i 2015, og hadde et driftsresultat (EBITDA) på 997 millioner kroner.

Gilde, Prior, Eldhus og Thulefjord er de viktigeste merkevarene og produseres utelukkende med norsk egg og kjøtt.

 

Kontaktperson

Konserndirektør Kjell S. Rakkenes

Kjell S. Rakkenes

Konserndirektør Kommunikasjon og Trygg Mat

Telefon: 905 52 956

E-post: kjell.rakkenes@nortura.no