Kjøttcompagniet ble presentert for den norske delegasjonen på årets Grüne Woche

(15.01.16) Nortura var i år en av få, store norske aktører som ble invitert til Grüne Woche av Landbruks- og Matdepartementet. Arne Kristian Kolberg ble oppfordret til å holde en presentasjon om Kjøttcompagniet som ble etablert som en egen enhet i Nortura den 1. januar 2016.

- Kjøttcompagniet er et resultat av en av masteroppgavene som ble skrevet i forbindelse med Norturas lederutviklingsprogram på BI av Bente Kittelsrud, Christine Bæk Frostmann og Bente Avseth-Bakke i 2015. Dette er en ide og et konsept som bidrar til økt konkurransekraft og dette beviser at vi selv innehar evnene, initiativet og kreativiteten til å ta Nortura videre og til å bidra til at vi når de målene vi har satt oss i konsernstrategien, sier Kolberg.

Kjøttcompagniet ledes av Bente Avseth-Bakke og organiseres under konserndirektør Torleif Bjella, og blir en del av forretningsområdet, Innovasjon og Vekst.

Nortura skal fortsatt ha stort fokus på storskala, men det er strategisk viktig for Nortura å ta tak i spesialiteter og mangfold. Vi mener Nortura har de beste forutsetninger for og lykkes sammen med våre eiere og andre mulige samarbeidspartnere. Å drive utvikling på spesialiteter er forskjellig fra å utvikle storskalaprodukter. Derfor etablerer vi Kjøttcompagniet som en egen forretningsenhet i Nortura. I første omgang som en egen avdeling.

Med vår råvarestyrke skal vi utnytte dette i en forretningsmodell som har fokus på samarbeid, innovasjon og skape verdi for våre eiere, samarbeidspartnere og kunder på en mer effektiv måte enn i dag.

Den nye enheten skal utvikle og selge Matspesialiteter. Vi bruker det samme begrepet som Matmerk i definisjonen av hva matspesialiteter er - «Mat med lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller produkthistorie».

- Ved å opprette en egen enhet i konsernet som skal satse på eksisterende matspesialiteter samt utvikle nye produkter og konsepter, ønsker vi å tydeliggjøre Nortura i dette markedet og øke våre markedsandeler. Den nye forretningsmodellen skal skape en bedre balanse mellom effektiv ressursflyt og verdiflyt for Nortura totalt.

Kjøttcompagniet skal bygge verdi på råvaren som igjen er med på å øke verdien for bonden, sier Kolberg.