Kontinuitet og fornyelse i Norturastyret

Pressemelding fra Nortura:

(25.02.16) Valgkomiteen innstiller Sveinung Svebestad som styreleder i Nortura for et nytt år. Per Heringstad foreslås som ny nestleder etter Kari Redse Håskjold som i likhet med Kjersti Hoff har frasagt seg gjenvalg. Som nye styremedlemmer innstilles Trine Hasvang Vaag fra Nord-Trøndelag og Johan Narum fra Oppland.

Sveinung Svebestad

– Det har vært viktig for valgkomiteen å balansere fornyelse opp mot kontinuitet. Så når Redse Håskjold varslet at hun ønsket å gå ut av styret etter 8 år er vi derfor svært tilfreds med at Svebestad er motivert og klar for ny periode som øverste leder i Nortura, sier leder av valgkomiteen Terje Amundsen.
   
Store og raske endringer i politiske og markedsmessige rammevilkår gjør styrearbeidet i Nortura stadig mer krevende, noe som har vært spesielt tydelig det siste året. Valgkomiteen har derfor brukt mye tid på å danne seg et best mulig bilde av utfordringene selskapet står overfor sett opp mot framtidig kompetansebehov i styret.

Per Heringstad som overtar nestledervervet etter Kari Redse Håskjold kom ny inn i styret i Nortura i fjor, og har tidligere hatt verv på høyt nivå i Tine og Bondelaget. Han har en god kombinasjon av strategiske evner og økonomisk kunnskap, som er viktige egenskaper i den rollen, sier Amundsen.

Trine Hasvang Vaag foreslås ny inn i styret. Hun driver økologisk mjølk- og kjøttproduksjon på Snåsa i Nord Trøndelag. Hasvang Vaag har tung næringspolitisk erfaring både som tidligere leder i Nord-Trøndelag Bondelag og 4 år i styret i Norges Bondelag.     

I tillegg foreslår valgkomiteen rugeggprodusent Johan Narum fra Kolbu i Oppland inn som nytt styremedlem. Narum kjenner selskapet svært godt etter mange års fartstid i Norturasystemet både som regionutvalgsleder og nå det siste året som første vara til styret.    

– Valgkomiteen er svært fornøyd med at både Hasvang Vaag og Narum har sagt ja til å stille som kandidater, og vi føler oss sikre på at begge to har kompetanse og personlige egenskaper som vil utfylle styret, sier Terje Amundsen.     

Resten av konsernstyret som er på valg i 2016 foreslås gjenvalgt. Merete Sund fra Sømna i Nordland er innstilt som 1. vara til styret.  

Valgene foregår på årsmøtet i Nortura på Lillestrøm 12. og 13. april.


Kontaktperson: Leder i valgkomiteen Terje Amundsen mob: 992 33 327.