Søk:

Verktøylinje

Husdyrtreff 2016

Mære landbruksskole best på fjørfeproduksjon

(09.06.16) Innen fjørfe ble årets landsvinner i Husdyrtreff Bendik Skarstad og Lasse Andreas Vannebo. De er elever ved VG 3 Agronom ved Mære Landbruksskole.

De har besvart en oppgave med temaer fra både egg- og kyllingproduksjon. Innen eggproduksjon finnes det i dag to ulike driftsformer, basert på miljøinnredning og frittgående driftssystemer. Gruppa har foretatt en vurdering av fordeler og ulemper ved de to ulike driftsformene. Oppgaven inneholdt også en vurdering av resultater fra en eksisterende eggprodusent, og temaet her var særlig relatert til eggkvalitet.

Videre var dyrevelferd i kyllingproduksjonen et tema. Tråputescore som mål på velferd, og faktorer som påvirker dette. Egenrevisjonsskjemaet fra KSL var også innbakt i oppgaven. Og avslutningsvis ble gruppa utfordret på noen samvirkebaserte problemstillinger.

Gruppa startet sin besvarelse med å skrive at motivasjonen for oppgavevalget var at de ønsket å lære mer om fjørfehold, og at dette målet hadde de lyktes med! Og med det utsagnet må vi som arrangør også kunne si oss fornøyde!

Husdyrtreff
Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff har blitt arrangert i mange år, det starta som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82 og har vært arrangert i alle år siden. 173 elever fra 12 landbruksskoler var med i årets konkurranse.

Vi gratulerer Husdyrtreff-vinnerne på fjørfeproduksjon!

Fra venstre Steinar Viken (lærer i husdyrfag), Lasse Vannebo og Bendik Skarstad
Fra venstre Steinar Viken (lærer i husdyrfag), Lasse Vannebo og Bendik Skarstad

 

Kontaktpersoner Husdyrtreff 2016 fjørfe