Minneord

(13.06.16) En av de store i nordnorsk og norsk landbrukssamvirke er borte. Fredrik Vik, Vik i Kvæfjord, døde den 29. mai, vel 84 år gammel. Våre tanker går til Synnøve og til den nærmeste familie ellers, som har mistet en klok, omtenksom og snill, mann, far, bestefar og oldefar.

Fredrik Vik

Som svært unge, i 1957 tok Fredrik og Synnøve over farsgarden til Fredrik. En vakkert beliggende gård innerst i Kvæfjord, der det fram til i dag er drevet allsidig plante- og husdyrproduksjon. Nå er det Marianne og Frode Vik som driver gården, med produksjon av melk, kjøtt og bær.

Fredrik Vik var dyktig gårdbruker, men mest kjent er han som en markant og høyt respektert leder i nordnorsk og norsk landbrukssamvirke. Han kom tidlig med i rekkene av tillitsvalgte i Nord-Norges Salgslag (NNS), som den gang og frem til slutten av 90-årene var en del av både NKF/Norsk Kjøtt, Gartnerhallen og Norske Eggsentraler.

Allerede i 1967, 35 år gammel, ser vi ham som leder i avdelingsstyret for NNS avdeling Harstad. I 1968 ble det foretatt en omorganisering til 5 distriktsstyrer, der han da ble medlem i styret for distrikt 3 som omfattet avdelingene i Nordre Nordland og Sør-Troms. Fra 1971 var han leder i distriktsstyret, og var som en følge av det også medlem i hovedstyret. I 1972 ble han valgt til styreleder i NNS, knapt 40 år gammel, et verv som han stod i fram til 1990.

Fredrik Vik ledet Nord-Norges Salgslag fra å være en bedrift med en gammelmodig struktur, fram til å bli en moderne og mer konkurransedyktig bedrift. I hans periode ble det foretatt store investeringer og endringer. Den største og mest kjente er etableringen av en ny fabrikk i Målselv, som ble tatt i bruk i 1987, og som avløste virksomheten på tre gamle fabrikker i Tromsø, Narvik og Harstad. Han hadde også et stort engasjement for gårdbrukerens interesser, og arbeidet for økt kjøttproduksjon i nord, og for gode rammebetingelser for norske egg- potet- grønnsak- og kjøttprodusenter I 974 ble Fredrik valgt inn i styret i NKF/ senere Norsk Kjøtt, og også her ble han raskt lagt merke til som en klartenkt og grundig leder, med stort engasjement og stor arbeidskapasitet. Han ble valgt til styreleder i Norsk Kjøtt i 1979, et verv han hadde fram til 1989. I den perioden var den næringspolitiske rollen veldig framtredende for organisasjonen. Som etterdønning etter opptrappingsvedtaket på slutten av 70-tallet var det en periode med store ubalanser, og NKF måtte iverksette mange markedsregulerende ordninger. Men det begynte også å skje endringer med den industrielle organiseringen. I Fredrik Vik sin periode ble det tatt initiativ til mer samordnet industristruktur i kjøttsamvirket, noe som bl.a. førte til at Gilde Norge Ans. ble etablert i 1989.

I perioden 1980-1990 var Fredrik Vik både medlem i styret og arbeidsutvalget i Norges Bondelag, og samtidig styreleder i landbrukssamvirkets Felleskontor. Han var også medlem i Gartnerhallens hovedstyre fra 1972-1973, og fra 1973 til 1980 var han ordfører i Gartnerhallens Råd.

For sin betydningsfulle og allsidige innsats for norsk landbruk fikk Fredrik Vik Jon Sundbys ærespris i 1995.

Også i det offentlige liv ellers ble Fredrik mye benyttet, bl.a. som representant i kommunestyre og fylkesting.

Fredrik Vik var en veldig dyktig leder i sin tid. Han var lun, han hadde glimt i øyet og kunne ofte levere en god replikk, og han var en dyktig kommunikator. Han var lyttende, men også bestemt og beslutningssterk. Men først av alt var han en hardtarbeidende, kunnskapsrik, og samvittighetsfull tillitsvalgt for norske bønder, som hadde fellesskapets interesser som kompass.

Fred over Fredrik Vik sitt gode minne.
 
 
 
Sveinung Svebestad styreleder Nortura
Ivar Råstad tidligere adm. dir. Nord-Norges Salgslag