Mot heilnorsk fôr til gris

(16.06.16) For å redusere klimagassutslippet fra gris, og samtidig øke selvforsyningen av dyrefôr, forskes det nå på helt nytt fôr til gris. Forskningen skjer innenfor Foods of Norway-miljøet på Ås. Målet er å finne ut om enkelte griser har gener som gjør dem i stand til å fordøye og nyttiggjøre seg nye typer fôr, basert på norske råvarer. En helt ny diett for grisen, basert på norske grantrær og alger!

For matsikkerhet og selvforsyning
I dag er vi 7.3 milliarder mennesker på jorda, og det forventes at vi blir 9.7 milliarder innen 2050, ifølge FN. For å dekke menneskenes matbehov trenger vi å produsere 70 % mer mat, målt i kalorier (energi). Samtidig må vi takle massive klimagassendringer og økende politisk uro, noe som vil gjøre matproduksjonen enda mer krevende. Matsikkerhet og selvforsyning blir derfor stadig viktigere.

BlæretangI dag er den norske oppdrettsfisk-næringen og store deler av husdyrproduksjonen basert på importerte vegetabilske fôr-ingredienser, som soyabønner/soyamel.

Samtidig har vi i Norge gedigne tilganger på trevirke, alger og gras.

– Hvis vi kan fôre våre husdyr, som griser, på lokalt produserte ressurser, og dermed erstatte importert fôr-råstoff, vil vi få positive effekter både på miljøet og matsikkerheten, sier professor Margareth Øverland ved Foods of Norway.Grankvist

Margareth Øverland er direktør ved forskningssenteret Foods of Norway. Senteret er et eksempel på hvordan forskning og industri kan samarbeide for å utvikle bærekraftige fôr-ingredienser fra de delene av naturens biomasse som ikke er egnet til menneskemat.

– Vi vil finne ut mer om hvordan griser kan utnytte norske råvarer som fôr. Derfor tar vi en lang rekke prøver fra mage, tarm, lever, lunger, bukspyttkjertel, blod, muskel og fettvev fra disse grisene, forklarer Margareth Øverland.

Nortura med i Foods of Norway
Foods of Norway består av ni akademiske og 15 industrielle partnere med høy kompetanse innen områdene bioprosessering, bioteknologi, fôrteknologi, fysiologi, ernæring, helse, genetikk, matkvalitet, samt ressursøkonomi og bærekraftanalyser. Nortura er en av disse industrielle partnerne.

EdelgrisDen potensielle verdiskapingen ved bruk av de nye fôrressursene, og økt fôreffektivitet, vil sikre vekst og konkurransefortrinn for alle industrielle partnere. Foods of Norway vil også bidra til å styrke vår nasjonale matsikkerhet, den nye bioøkonomien og forbedre bærekraften langs hele produksjonskjeden fra tilgjengelige naturressurser til matvarer av høy kvalitet. Prosjektet vil i tillegg bidra til å minimere miljøpåvirkningen både fra havbruk og husdyrbruk.

Foods of Norway har vakt internasjonal oppmerksomhet, og resultatene vil kunne få stor betydning i mange land.

Stolt, norsk svineavl
Norsvin startet opp med systematisk avl på norsk landsvin tidlig på 1960-tallet. I dag er norsk griseoppdrett regnet blant de beste i verden, og Norge har blitt en betydelig eksportør av fagkunnskap på dette området.

I Norge er de mest vanlige avlsrasene Norsk landsvin, Yorkshire og Duroc. Merkevaren Edelgris (fra Nortura/Gilde) er en blanding mellom de nevnte rasene, der mor er en krysning av Yorkshire og Norsk landsvin, mens far er Duroc.