Nortura- kåring i Afrika

(20.09.16) Norwegian-African Business Association, NABA, er en organisasjon som skal fremme handel og gode relasjoner mellom Norge og afrikanske land. Nortura er medlem, og ble kåret til månedens medlem i september!

Av: Åse Kringlebotn, kommunikasjonssjef og Gunnar Dalen, direktør næringspolitikk

Norwegian-African Business Association sier:

NABA’s Member of the month in September is Nortura!

2. juli ble grunnsteinen til et nytt storfeslakteri i Luwero, Uganda lagt ned av Ugandas president Yoweri Kaguta Museveni. Gjennom et tidligere Nortura/Norad-prosjekt ble Uganda Meat Producers Cooperative Union, UMPCU grunnlagt. Denne produsentorganisasjonen har fått en nøkkelrolle i utviklingen av kjøttsektoren i landet.

Den norske ambassadøren til Uganda, Susan Eckey holdt en tale på vegne av Norge og Nortura under seremonien 2. juli, og mer enn 2500 bønder og andre interesserte møtte opp. Nortura er kåret til månedens bedrift blant NABAs medlemmer.

Gjennom 10 år har Nortura vært involvert i utviklingsprosjekter i Øst-Afrika; særlig i Uganda. Sammen med Norad, bønder og myndigheter i Uganda har Nortura gjennomført prosjekter for å utvikle kjøttsektoren i landet.

Målet har vært å bidra til økte inntekter for de lokale bøndene gjennom bedre produksjonsmetoder, sunnere dyr og en moderne kjøttindustri, som kan forsyne både Uganda og nabolandene med kjøtt og kjøttprodukter. 

Produsentorganisering er helt grunnleggende for å sikre bøndene en "fair share" av verdiskapingen, og ved etablering av moderne kjøttindustri sikre forsyningen til en voksende befolkning og øke den samlede verdiskapingen i landets landbruk. 

Brukt slakteriutstyr fra Nortura sitt anlegg på Fosen skal monteres i det nye slakteriet, som vil bli det mest moderne slakteriet i Uganda når det står ferdig.


På bildet ser vi fra venstre Ugandas president, som har lagt ned grunnsteinen til det nye ressurssenteret for husdyrhold, der et Nortura/Norad-prosjektet med samvirkeorganisasjonen UMPCU er sentral faglig ressurs.

Du kan lese mer om NABA på norwegianafrican.no/news/member-of-the-month-september-nortura