Nortura og Jæder etablerer Hå Kylling AS

(07.11.16) Nortura og Jæder danner et felles produksjonsselskap, Hå Kylling AS. – Det betyr mer effektiv produksjon, større kvantum, og et enda bredere produktspekter og økt lokal aktivitet på Hå.

Nortura og Jæder (Espeland) har over mange år hatt et samarbeid om leveranser av råvarer på hvitt kjøtt fra Nortura Hå. Hå Kylling AS dannes med utgangspunkt i Nortura sin skjære- og pakkeavdeling på Hå, og Hå Kylling AS eies 50/50 % av Nortura og Jæder.

– Med dannelsen av Hå Kylling AS som et felles produksjonsselskap sikrer vi råvaretilgang- og avsetning, reduserer produksjonskostnadene og øker produktbredden. Nortura og Espeland forblir konkurrenter i markedet, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg i Nortura.

Hå Kylling AS overtar produksjonsutstyret til Nortura Hå, og det vil også investeres i nytt utstyr. Hå Kylling AS skal produsere kyllingprodukter for Nortura og Espeland og selge disse produkter til Nortura og Espeland.

Ansatte på Nortura Hå, avdeling for skjæring, pakking og ekspedisjon av kylling, overføres til Hå Kylling AS. Noralf Espeland blir første styreleder i selskapet, og hver av partene har to styremedlemmer og de ansatte blir representert i styret. Dag Roar Reime blir daglig leder i Hå Kylling AS.

Nyttårskylling
Hå Kylling AS skal kjøpe råvarer av kylling fra Nortura via Nærbø Kyllingslakt AS, og starter sin operasjonelle virksomhet fra 1. januar 2017.

– Vi er glade for å ha kommet i mål med denne avtalen. Samarbeidet vil gi bøndene en effektiv produksjonspartner, skape spennende arbeidsplasser på Jæren og legge grunnlag for fortsatt lønnsom vekst i kyllingmarkedet, sier Arne Kristian Kolberg.