Nortura skal ikke flytte IT-drift til India

(12.09.16) I en sak på NRK i dag skapes det et inntrykk av at Nortura har besluttet å flytte IT-drift og infrastruktur ut av Nortura og til en underleverandør i India. Dette er feil.

– Vi skal ikke flytte IT drift til India. Matiq (Norturas IT-selskap) vil vurdere å flytte tjenesteproduksjonen innen IT drift og infrastruktur, som berører ca 25 prosent av våre IT ansatte, til en ekstern underleverandør med virksomhet i Norge, sier Kjell S. Rakkenes som er konserndirektør for kommunikasjon og Trygg Mat i Nortura.

Bakgrunnen for at Nortura nå gjør en vurdering av enkelte deler av IT-tjenestene, henger sammen med behovet for å sikre kostnadseffektivitet samt å sikre nødvendig fokus på å støtte opp om vekst og lønnsomhetsmålene som er lagt i Norturas konsernstrategi. 

Det er ventet at det treffes en beslutning i løpet av høsten/vinteren.

– Vi legger stor vekt på at en eventuell leverandør kan levere gode IT-tjenester, men selskapet skal også tilby et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling for de medarbeiderne som eventuelt blir berørt, sier Rakkenes.

Nortura har igangsatt et betydelig arbeid med å skifte selskapets IT-plattform som styrer konsernets forretningsprosesser. De nye systemene vil stille nye krav til kompetanse og driftsmiljøet i Matiq.

– Vurderingen som gjennomføres handler om hvordan vi skal sikre at Nortura også i framtiden har en teknologisk konkurransedyktig og kostnadseffektiv drift og infrastruktur, sier Rakkenes.

Før endelig beslutning treffes, skal saken behandles i Matiqs styre og administrasjon, Norturas konsernledelse og Norturas konsernstyre.

Pressemelding fra Nortura