Nortura Tønsberg Årets Vestfoldbedrift!

Pressemelding fra Nortura:

(03.03.16) Nortura Tønsberg har fått prisen som Årets Vestfoldbedrift 2015. – Dette betyr mye for oss, sier fabrikkdirektør Therese Ryan.

Nortura Tønsberg har fått prisen som Årets Vestfoldbedrift 2015. – Dette betyr mye for oss, sier fabrikkdirektør Therese Ryan.

NHO Vestfold leder juryen som deler ut prisen hvert år. Prisen gis til en bedrift som har utmerket seg og skapt økt interesse og oppmerksomhet i samfunnet for sin bedrift. Foruten å være økonomisk levedyktig, vurderer juryen også bedriftens ringvirkninger i Vestfold, utvikling i 2015, bedriftens nyskapninger og framtidsutsikter.

- Dette er en veldig stor oppmuntring for oss. 2015 var et knalltøft år med stramme budsjetter. Det å ha levert gode resultater i et slikt år når vi vet hvilken innsats som ligger bak fra ledere, tillitsvalgte og medarbeidere gjør ekstra godt, sier fabrikkdirektør Therese Ryan.

- Det var til sammen tre finalister. De to andre var  ABAX AS  i Larvik og Carlsen Fritzøe Handel AS  i Sandefjord. I sin begrunnelse trakk juryen særlig fram det gode samarbeidet mellom ledelse og tillitsvalgte, gode prestasjoner i en bransje med svært små marginer og betydningen for verdiskapingen i Vestfold som avgjørende.

- Nortura bidrar med store samfunnsverdier med ringvirkninger til hele lokalsamfunnet. Vi kommer til å plassere prisen godt synlig for våre medarbeidere for å glede oss over denne anerkjennelsen fra næringslivskolleger og lokalsamfunnet i Vestfold, sier Ryan.

Juryens begrunnelse og presentasjonsfilmen finnes her: www.nho.no/vestfold
 

 

Kontaktperson

Ellen Flø Skagen, informasjonssjef Nortura

Ellen Flø Skagen

Informasjonssjef

Produksjon, drift, beredskap

Telefon: 928 10 288

E-post: ellen.flo.skagen@nortura.no