Nortura utbetaler 217 mill. kr i kvantumstillegg for 2015

(22.01.16) Neste uke utbetales det 107 mill. kr i kvantumstillegg til Norturas eiere og leverandører, med a-kontoutbetalingene 1. og 2. tertial er det i sum utbetalt 217 mill. kr i kvantumstillegg for 2015.

Det er en minimumsgrense for å få utbetalt kvantumstillegg. Du må en ha levert mer enn 200 gris, 1 tonn storfe, eller 1 tonn småfe inkl. kg ull for å få kvantumstillegg. Kasserte dyr trekkes fra grunnlaget.

Kvantumstillegget for gris, storfe og fjørfe utbetales etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a konto-utbetalinger gjennom året og et årsoppgjør på nyåret.

Kvantumstillegget for sau/lam utbetales en gang pr år.

Ved a konto utbetales tillegget for antall dyr levert så langt i inneværende år. Satsene er da basert på årsleveransene forrigegående år. På årsoppgjøret legges leveransen det aktuelle året til grunn og tidligere utbetalt a konto trekkes fra.

Kvantumstillegget for egg blir utbetalt a konto på hvert enkelt eggoppgjør med årsoppgjør nå. Ved a konto utbetales tillegget basert på et prognosert årskvantum. På årsoppgjøret legges leveransen det aktuelle året til grunn og tidligere utbetalt a konto trekkes fra.

Fra 2016 er det endringer når det gjelder kvantumstilleggene, dette er tidligere informert om, og du finner betingelsene i våre leveringsvilkår.
 
Ved spørsmål ut over de opplysningene du finner på avregningen, ta kontakt med ditt medlemssenter, for fjørfe tlf. 62 43 97 17, eller på e-post til medlem@nortura.no.