Nytt system for søknad om produksjonstilskudd fra mai neste år

(09.09.16) Fra og med mai 2017 vil det skje endringer i søknad om produksjonstilskudd melder Landbruksdirektoratet. I 2017 skal du søke både i januar, slik som tidligere, og på de nye søknadsfristene (mai/oktober). Fordi det nye søknadsskjemaet ikke er klart til mars, vil søknadsskjemaet åpne for registreringer først den 1. mai i 2017.

I det nye produksjonstilskuddssystemet er det to søknadsfrister og to telledatoer per år. Søknadsfristene blir 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1. oktober), med unntak av i 2017. I 2017 vil første søknadsfrist være 15. mai, med telledato 1. mai. Andre søknadsfrist blir 15. oktober, med telledato 1. oktober. Det er bare én utbetaling i året, og tilskuddene blir utbetalt i februar året etter at du har søkt.

LandbruksdirektoratetProdusenter som har søkt om produksjonstilskudd det siste året skal ha fått melding fra Landbruksdirektoratet i Altinn om at det ligger informasjon om endringene på deres nettsider.

Lenke til informasjonen