Omsetningsavgifta for 2016 - oppdatert for 2. halvår

(02.11.15, endret 15.04.16) Satser for omsetningsavgift for 2016 ble fastsatt før jul, men som alltid gjøres det en ny vurdering for 2. halvår nå på våren. På grunnlag av endringer i markedet og prognosen vedtok Styret i Nortura den 12. april å foreslå for Omsetningsrådet å endre satsene for 2. halvår for egg, slaktegris, storfe og sau/lam.

I forhold til de vedtatte satsene foreslår styret følgende endringer for 2. halvår:

For egg reduseres satsen med 20 øre til 80 øre per kg. For slaktegris økes avgiften med 50 øre til kr 1,00. For sau/lam økes avgiften med 80 øre til kr 1,70 fra 19. september, og med ytterligere 80 øre til kr 2,50 fra 3. oktober. Det opprinnelige forslaget var økning til kr 1,30 fra 12. september. Satsen for storfe reduseres med 10 øre sammenlignet med vedtatt sats i perioden 1. august til 30. oktober, dvs. at satsen blir 70 øre i perioden.

Styret i Nortura foreslår følgende satser for omsetningsavgift i 2. halvår. Vedtatte satser i parentes.

  4/1-16 1/2 28/3 4/7 1/8 19/9 3/10 31/10
Storfe 0,80   0,30   0,70 (0,80)     0,30
Sau/lam 1,30 0,90       1,70 (1,30) 2,50 (1,30)  
Gris 0,50     1,00 (0,50)        
Purke/råne  0,50              

  
Når det gjelder kylling og kalkun er det ikke styret i Nortura, men Bransjestyret (Nortura pluss de uavhengige aktørene) som foreslår satser. Det foreslås normalt ingen endring for 2. halvår, avgiften kun dekker faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.