Planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2016

(25.05.16) Konsernstyret i Nortura fastsatte mandag 23. mai den planlagte gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2016 innenfor volummodellen.

Storfe:
Nortura fastsetter den planlagte gjennomsnittlige engrosprisen for storfe i 2. halvår 2016 til kr 59,20 per kg. Dette er en økning på kr 0,50 per kg i forhold til gjeldende planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Lam:
Nortura fastsetter den planlagte gjennomsnittlige engrosprisen for lam i 2. halvår 2016 til kr 67,60 per kg. Dette er en reduksjon på kr 2,00 per kg i forhold til gjeldende planlagt gjennomsnittlig engrospris.  

Egg:
Nortura fastsetter den planlagte gjennomsnittlige engrosprisen for egg i 2. halvår 2016 til kr 18,60 per kg. Dette er en økning på kr 0,20 per kg i forhold til gjeldende planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Det vil komme nærmere informasjon om prisløyper for storfe, lam og egg. Vi vil samtidig varsle prisløype for gris.

Engrospriser for kylling og kalkun:
Det orienteres for øvrig om at konsernstyret i Nortura samtidig har vedtatt at engrospris for kylling videreføres på dagens nivå. Engrosprisen for kalkun økes med kr 0,20 per kg.