Prisløyper 1. halvår 2017

(01.11.16) Konsernstyret vedtok den 24. oktober Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2017. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:

Prisløype storfe:

Mandag 2. januar (uke 1):  Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 6. februar (uke 6): Engrospris opp 0,60 kr/kg
Mandag 6. mars (uke 10):  Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 22. mai (uke 21): Engrospris opp 0,50 kr/kg


Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2017 som vil være 0,80 kr/kg høyere enn i 2. halvår 2016.   

Prisløype lam:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris ned 3,00 kr/kg
Mandag 6. februar (uke 6): Engrospris opp 2,00 kr/kg
Mandag 20. februar (uke 8): Engrospris opp 2,00 kr/kg
Mandag 6. mars (uke 10):  Engrospris opp 2,00 kr/kg


Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2017 som vil være 3,00 kr/kg lavere enn i 2. halvår 2016.

Prisløype sau:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris ned 8,00 kr/kg
Mandag 16. januar (uke 3): Engrospris opp 1,50 kr/kg
Mandag 23. januar (uke 4): Engrospris opp 1,50 kr/kg
Mandag 30. januar (uke 5): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 13. februar (uke 7): Engrospris opp 1,00 kr/kg


Samlet gir dette et prisnivå på sau som ligger 3,00 kr/kg under 2. halvår 2016.

Prisløype egg:

For egg økes engrosprisen med 0,20 kr/kg fra mandag 2. januar.

Prisprognose for gris:

Mandag 2. januar (uke 1): Engrospris ned 0,30 kr/kg


Det gir et prisuttak på ca. 50 øre under målpris.

Hvordan blir avregningsprisen
Avregningsprisene følger endringene i engrosprisen men det kan avvike ved eventuelt endrede biproduktverdier, hud- og skinnverdier, slaktekostnader etc. Endringer i omsetningsavgift, grunntilskudd, ekstra avtaletillegg storfe etc. kommer også utenom.
 

Prisløyper

Prisløypene utformes med tanke å oppnå best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel gjennom året, gjennom å flytte slakting fra overskudds- til underskuddsperioder. God balanse i markedet gir grunnlag for å ta ut en høyere pris. Det å skjære og omsette mest mulig av kjøttet ferskt er dessuten kostnadsbesparende i industrien. Og sist men ikke minst, det er med på å redusere reguleringskostnadene som bonden betaler gjennom omsetningsavgiften.

Når det gjelder storfe er det stor underdekning i 1. halvår, og særlig er det vanskelig å dekke etterspørselen fra påske og utover våren og sommeren hvor det er mye festdager og grillsesongen kommer i gang. For å stimulere til mer slakting økes prisen gradvis framover mot denne viktige perioden. Prisreduksjonen ved nyttår har sammenheng med telledato 31/12. Ved nyttår økes også kvalitetstilskuddet for slakt i klasse O og bedre, noe som også kan være et argument for å holde dyrene til over nyttår. For å stimulere til mer slakting før jul, da det normalt er stor underdekning, settes prisen ned fra og med uke 1. Sammen med en foreslått økning i omsetningsavgiften med 50 øre fra samme tidspunkt, blir reduksjonen i avregningspris til bonde ca.1 krone per kg ved utsatt slakting til over nyttår.

Det er under 10 prosent av årsproduksjonen av lam som slaktes i 1. halvår, men det er likevel ønskelig at slaktingen fordeles utover perioden. Det vil gjøre det mulig å forsyne markedet med ferske lam hele året, noe som er en av strategiene for å øke salget av lam. Prisløypa er utformet med tanke på at det skal lønne seg for enkelte å fôre lammene utover senvinteren og våren.

Prisløypa for sau følger det tradisjonelle mønsteret. Pga. telledato 31/12 holdes en del sau til over nyttår, men det er ikke ønskelig at alt blir slaktet den første uka. En gradvis økning i prisen er ment å stimulere til at de som har nok fôr og plass utsetter slaktingen noe.

Prisreduksjonen for gris fra nyttår har sammenheng med markedsituasjonen. Det er et lite bidrag med tanke på et økt salg, samtidig som det kan være med å dempe produksjonslysten. Sammen med 50 øre økning i omsetningsavgiften blir reduksjon i avregningspris til bonde 80 øre per kg.

 

Se også Planlagt gjennomsnittlig engrospris 1. halvår 2017