Prisløyper 2. halvår 2016

(27.05.16) Konsernstyret i Nortura vedtok 23. mai planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg. Følgende prisløyper er satt opp for å ta ut de vedtatte prisene:

Prisløype storfe:

Mandag 4. juli (uke 27): Engrospris opp 0,50 kr/kg
Mandag 1. august (uke 31): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 12. september (uke 37): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 14. november (uke 46): Engrospris opp 0,70 kr/kg

 
Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår som vil være 0,50 kr/kg høyere enn i 1. halvår 2016 og 1,70 kr/kg høyere enn i 2. halvår 2015.

For endringer ut over engrosprisen se:

Prisløype lam:

Mandag 4. juli (uke 27): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 8. august (uke 32):  Engrospris opp 1,50 kr/kg
Mandag 29. august (uke 35):  Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 5. september (uke 36): Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 12. september (uke 37): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 19. september (uke 38):  Engrospris ned 1,20 kr/kg
Mandag 26. september (uke 39): Engrospris ned 1,80 kr/kg
Mandag 10. oktober (uke 41):  Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 14. november (uke 46): Engrospris ned 1,00 kr/kg

        
Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår som vil være 2 kr/kg lavere enn i 1. halvår 2016 og 2,90 kr/kg lavere enn i 2. halvår 2015.

For endringer ut over engrosprisen se: Prisutsikter for lammesesongen 2016

Prisløype sau:

Mandag 4. juli (uke 27):   Engrospris ned 2,00 kr/kg
Mandag 5. september (uke 36): Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 17. oktober (uke 42):  Engrospris opp 1,50 kr/kg


Samlet gir dette en prisuttak for sau som vil være 2 kr/kg under prisnivået i 1. halvår 2016 og 2. halvår 2015.

For endringer ut over engrosprisen se: Prisutsikter for lammesesongen 2016

Prisløype egg:

Mandag 4. juli (uke 27): Engrospris opp 0,20 kr/kg


Prisprognose for gris:

Mandag 3. oktober (uke 40):  Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 17. oktober (uke 42): Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 12. desember (uke 50):  Engrospris ned 0,40 kr/kg
Mandag 19. desember (uke 51): Engrospris ned 0,40 kr/kg


Nortura varslet i forbindelse med marsprognosen at vi ikke tar ut målpris for avtaleåret 2015/2016, men ligger an til et prisuttak ca. 20 øre under. I jordbruksavtalen ble målprisen økt med 9 øre/kg for avtaleåret 2016/2017. Vi legger opp til å videreføre dagens pris fram mot normal prisopptrapping inn mot jul og styrer med disse forutsetningene mot et prisuttak ca. 30 øre under målpris.

Utviklingen i markedet framover vil kunne medføre endringer i prisløypa.

 

Hvordan blir avregningsprisen

Avregningsprisene følger endringene i engrosprisen men det kan avvike ved eventuelt endrede biproduktverdier, hudverdier, slaktekostnader etc.

Endringer i omsetningsavgift, ekstra avtaletillegg storfe kommer også utenom.

For andre endringer på småfe henvises til infoheftet Lammesesongen 2016 som sendes ut til alle småfeleverandører, og legges på medlemsweben i første del av juli.