Samling med McDonald's-produsenter

(19.01.16) 14. januar arrangerte Nortura Industrisalg i samarbeid med McDonald`s, Nortura Hærland, Lillehammer og Nortura Medlem et møte for alle godkjente produsenter av McDonald`s kylling.

Samling

Av: Eskil Pedersen, informasjonssjef

I dag er 75 bønder godkjent for slik produksjon. På møtet var over 60 av disse tilstede, noe vi er svært fornøyd med.

Bakgrunnen for samlingen var å informere produsentene om McDonald`s arbeid med fokus på bærekraft og kvalitetssikring, både det som har vært gjort over tid sammen med Nortura, hva det jobbes med i dag og hva man kan forvente av utvikling og nye krav til primærproduksjon fram mot 2020.

Forhold rundt nye krav til prosentandel vindu i husene, hvilken miljøberikning som fungerer best og ulike kundekrav ble belyst og diskutert med stor entusiasme og flere spørsmål og betraktninger er notert og vil være med i diskusjonen videre både hos McDonald`s og hos oss i Nortura.

McDonald`s utgangspunkt for arbeid med bærekraft er at det også skal gi positive gevinster på bunnlinja og deres erfaring så langt i den interne jobben de har gjort på dette siden 2012 er at når man gjør de rette miljø-tiltakene så har dette også en økonomisk oppside.

Møtet viste at det er mange stolte leverandører av kyllingråstoff til McDonald`s og mange er opptatt av at det viktig for oss i Nortura å etterleve kundekrav for å fortsatt ligge i front og være attraktive samarbeidspartnere for kundene.

– Med en salgsøkning på 18 prosent på kylling råvare og en salgsvekst på 6 prosent på ferdigvare av kylling produsert på Nortura Lillehammer i 2015 er vi i salg også stolte av det vi har fått til sammen med McDonald`s det siste året, sier Synne Kari Svensrud, leder i kvalitet og kundedialog i Nortura.

Samlingen ble avsluttet med en quiz og forsamlingen viste stor kunnskap om McDonald`s sitt bidrag til den norske bonden, enten det gjaldt antall produserte hamburgere i timen på Lillehammer eller hvilken potetsort som benyttes til pommes frites. De heldige vinnere ble belønnet med gavekort sponset av McDonald`s.