Slik er Kjøttets tilstand

(09.12.16) Kjøtt, klima, ernæring, dyrevelferd, egg, sunt, bærekraft… Det skrives, debatteres og menes mye om kosthold, matproduksjon og norsk landbruk. Animalia har ikke alle svarene, men vi har nå lansert «Kjøttets tilstand 2016», som gir et godt grunnlag for et faktabasert bilde av norsk kjøtt- og eggproduksjon.

Bilde Kjøttets tilstand 2016, bildet er fra Animalia.no

Kjøttets tilstand er Animalias årlige statusrapport for norsk husdyrproduksjon. Årets rapport er den syttende i rekken og er den mest omfattende til nå, både på artikkel- og statistikksiden. Fem fagartikler dekker tematisk hele verdikjeden - fra bærekraft i primærproduksjonen til forbrukerholdninger.

Statistikkdelen er i år utvidet med mer data og undersøkelser knyttet til forbrukerholdninger. Vi har også et nytt kapittel hvor statistikk knyttet til faktorer og innsats som påvirker bærekraft, miljø og klima innen primær husdyrproduksjon er samlet.

– 2016 har vært preget av engasjement og debatt rundt husdyrproduksjon. Kjøtt og egg er viktige råvarer i et tradisjonelt norsk kosthold. Mange engasjerer seg i meningsutvekslingen. Dessverre er den offentlige diskursen ofte lite faktapreget. Mat og følelser hører sammen, men hvis forbrukerens virkelighetsbilde hele tiden bombarderes av enkel retorikk og ensidige ytringer, kan oppfatninger og holdninger til kjøtt og egg i altfor stor grad formes av myter og halvsannheter. Det er synd. Det er vår ambisjon at Kjøttets tilstand skal være et viktig referanseverk for alle som søker fakta om norsk kjøtt- og eggproduksjon, sier Tor Arne Ruud, direktør i Animalia.

Artikkelen er hentet fra animalia.no der du også finner hele rapporten.

 

animalia.no